Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. sausio 15 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2045.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (už” – 10, “prieš” – 1).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

2.SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1432(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1965.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Razma.

 

4.SVARSTYTA:

Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo projektas IXP-2128.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

5.SVARSTYTA:

Investicinių bendrovių įstatymo 9 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-2129.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (už” – 10, “prieš” – 1).

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2190 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2171 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, A.Vazbį ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl konvencijos dėl viešbučių valdytojų materialinės atsakomybės už svečių turtą ratifikavimo" projekto IXP-2184 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Kroatijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo" projekto IXP-2191 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių rejestro įstatymo 2, 5, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2148 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

11.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-01-20) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-01-20) darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas