Lietuvos Respublikos Seimas

Svarstytos perspektyvinės krašto apsaugos sistemos plėtotės gairės Lietuvos prisijungimo prie NATO etape.

 2003-01-16

Vilnius 

 

Vakar Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje buvo svarstytos perspektyvinės krašto apsaugos sistemos plėtotės gairės Lietuvos prisijungimo prie NATO etape.

Posėdis buvo surengtas įvertinus sėkmingų Lietuvos ir NATO derybų rezultatų svarbą mūsų valstybei, siekiančiai tapti pilnateise Šiaurės Aljanso nare.

Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius pristatė Lietuvos karinių pajėgų perspektyvinius raidos planus ir siūlymus, teikiamus NATO atstovams.

Komiteto nariai buvo supažindinti su numatomomis būtinomis reformomis, susijusiomis su krašto apsaugos struktūros optimizavimu ir jos gebėjimu darniai integruotis į NATO kolektyvinės gynybos sistemą bei aktyviai veikti Aljanso pajėgų sudėtyje. Taip pat buvo kalbama apie šių reformų įgyvendinimo priemones ir grafikus, galimas problemas.

Gen. mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis sakė sutinkąs su NATO atstovų teikiamomis rekomendacijomis Lietuvai, peržiūrint šalies karinių pajėgų raidą po pakvietimo į NATO. Kariuomenės vado manymu, diskusijų metu svarbu išvengti nesusipratimų dėl terminų anglų ir lietuvių kalbomis skirtingo traktavimo. Esant politiniam sprendimui patvirtinti numatytus pakeitimus Lietuvos kariuomenės struktūroje, jis kaip kariuomenės vadas turės juos įgyvendinti.

NSGK pirmininkas Alvydas Sadeckas pritarė Krašto apsaugos ministerijos siekiui koreguoti plėtrą, atsižvelgiant į naują Lietuvos statusą ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje kolektyvinės gynybos principą bei pažymėjo, kad karinių pajėgų struktūros racionalizavimas leistų efektyviau panaudoti krašto apsaugai skiriamas valstybės biudžeto lėšas.

Siekiant platesnio šių klausimų aptarimo bei Seimo, kaip įstatymų leidžiamosios valdžios, vaidmens šiame integracijos į NATO etape, pirmadienį (sausio 20 d.) numatoma surengti bendrą Užsienio reikalų komiteto, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei NATO reikalų komisijos posėdį.

 

 

 

 

NSGK padėjėja

Asta Šatkauskaitė, 23 96 772
Naujausi pakeitimai - 2003 01 16.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas