Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEĖŠIMAS SPAUDAI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-01-15

 

 

Komitetas 2003-01-15 posėdyje surengė klausymus dėl Seimo nutarimo “Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos” projekto Nr.IXP-2119. Posėdyje dalyvavo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė G.Purvaneckienė ir Įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė G.Žentelytė. Koncepcijos tikslas – suformuluoti bendrus pagrindus vaiko gerovei užtikrinti, kurių pagrindu būtų sukurta strategija, parengtas įgyvendinimo planas, pataisyti įstatymai bei poįstatyminiai aktai. Komitetas nusprendė kreiptis į Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijas su prašymu pateikti išvadas dėl šios Koncepcijos.

Dalyvaujant Teisės projektų ir tyrimų centro konsultantui, advokatui K.Čilinskui, Komitetas aptarė klausimus, susijusius su naujo Civilinio proceso kodekso įgyvendinimo problemomis. Teisės projektų ir tyrimų centras atliko tyrimą, ar naujo pradėjusio galioti Civilinio proceso kodekso nuostatos atitinka žmogaus teisių reikalavimus. Tyrimas parodė, kad Kodekso nuostatos įgalina teismą priimti sprendimą ieškovui ar atsakovui nedalyvaujant (sprendimas už akių), taip pat atimant teisę asmeniui (nedalyvavusiam pirmajame teismo posėdyje) apskųsti sprendimą apeliacine ar kasacine tvarka. Komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad tokios nuostatos prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai bei Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nusprendė artimiausiu metu surengti platesnę teisininkų diskusiją, po kurios galėtų būti priimtas sprendimas dėl Civilinio proceso kodekso pataisų rengimo.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 16.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas