Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. sausio 14 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nario E.Klumbio (2003-01-09) pasiūlymai Šilumos ūkio įstatymo projektui IXP-1592(3).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti pirmajam pasiūlymui (“už”- , “prieš”- 2, “susilaikė”- 8).

2. Nepritarti antrajam pasiūlymui (“už” - 1, “prieš”- 3, “susilaikė”- 6).

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 14.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas