Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2003.01.13 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-01-13 d. posėdį

2003-01-13 komitetas atsisveikino su Išrinktuoju Prezidentu, buvusiu komiteto nariu Rolandu Paksu. Komiteto pirmininkas Petras Papovas palinkėjo jam geros sveikatos, stiprybės, geriausios sėkmės vadovaujant valstybei ir dirbant šalies žmonių labui.

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 19, ir 37 str. papildymo, 6, 13, 17, 31, ir 38 str. pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 15(1), 12(2) ir 31(1) straipsniais įstatymo projektą IXP-1223(2) ir Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 17 ir 37 straipsnių papildymo, 6, 31, 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 151 ir 152 straipsniais įstatymo projektą IXP-1385

nusprendė:

Siūlyti išvadų projekto rengėjams kartu su Vidaus reikalų ministerijos atstovais ir projektų autoriais tobulinti šiuos projektus.

Projektai IXP- 2118 ir IXP-1804 bus svarstomi kitame komiteto posėdyje t. y. sausio 20 d.

Einamaisiais klausimais svarstyta:

1. Lietuvos savivaldybių asociacijos 2003 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 29 “Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimo“

nutarta:

Prašyti Vyriausybės ir Seimo komitetų parengti atitinkamai Vyriausybei atskaitingų institucijų ir komitetų pagal kompetenciją (vykdančių Seimui atskaitingų institucijų priežiūrą) valstybės pareigūnų sąrašus, kurie pagal Konstituciją ir įstatymus turi įgaliojimus prižiūrėti ir kontroliuoti savivaldybių veiklą.

2. Komiteto pirmininkas supažindino narius su jo rengiamais Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo bei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymo projektais.

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 01 13.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas