Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. sausio 8d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2003-01-08

 

Komitetas, apsvarstęs Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-232(2), nusprendė:

  1. Teisinio reguliavimo trūkumų, kuriuos siekiama pašalinti šiuo įstatymo projektu, sprendimo būdus numatyti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projekte IXP-1791;
  2. Šį įstatymo projektą atmesti.

Komitetas, apsvarstęs Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1791, nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1791 A, nusprendė:

1. Projektŕ atmesti, nes pritarta Vyriausybės pateiktam Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1791.

2. Nuostatas, numatytas alternatyvaus projekto 8 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnyje, 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 36 straipsnio 2 dalyje, jas suredagavus, perkelti į Vyriausybės pateiktą projektą IXP-1791.

 

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 99(4), 224, 235(1), 236 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2004, nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir komiteto patarėjos L.Zdanavičienės pastabas.

 

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163, 163(1), 163(9), 163(13) ir 189 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2136, nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

Komitetas, apsvarstęs Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2037, nusprendė daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio.

Komitetas, apsvarstęs Teismų įstatymo 51,55, 56, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo naujais 55(1) ir 69(1) straipsniais įstatymo projektą IXP-2111, nusprendė daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 08.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas