Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-08 d. BFK posėdis

1. Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projektas IXP-798.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte nepakankamai išsamiai išsprendžiami vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos, apsaugos klausimai, pasiūlyti pagrindiniam Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui įstatymo projektą Nr. IXP-798 atmesti.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo projektas IXP-798A.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. 798A atsižvelgiant į Seimo nario G. Šivicko ir Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-799.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad nepritarta pagrindiniam įstatymui – dėl vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projekto Nr. IXP-798, pasiūlyti pagrindiniam Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP- 799 atmesti kaip praradusi aktualumą.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Akcizų įstatymo 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2062.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr.IXP- 2062

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1996.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projektą atmesti, kadangi:

1. Nuo 2003m. sausio 1d. įsigaliojusiame Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos didesnės neapmokestinamosios pajamos, papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, priklausantis nuo vaikų (įvaikių) skaičiaus, galimybė atimti tam tikrų rūšių išlaidas, t.y. LR Seime priiminėjant šį Įstatymą buvo apsispręsta pagal kokį modelį bus mažinama gyventojų mokestinė našta.

2.2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintos 2003m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos bei numatyti atitinkami asignavimai, todėl 400 mln. litų sumažinti pajamas (apie 292 mln. litų – nacionalinio biudžeto ir apie 108 mln. litų – Privalomojo sveikatos draudimo fondo) nėra finansinių galimybių.

Balsavimo rezultatai: 6 už; 2 prieš; 2 susilaikė.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 08.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas