Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nutarimai dėl Komisijos sudarymo ir jos veiklos nutraukimo

Komisijos veikla nutraukta 2002-07-05 Seimo nutarimu Nr. IX-1058 (Žin. 2002 m., Nr. 72-3024)Naujausi pakeitimai - 2003 01 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti  >   Kita informacija

LR Seimas