Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komisiją

Seimo laikinoji kontrolės komisija nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti buvo sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. IX-21 "Dėl Seimo laikinosios kontrolės komisijos nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti sudarymo".

Komisija, kurią sudarė septyni Seimo nariai, veikė nuo 2000 m. lapkričio 9 d. iki 2000 m. gruodžio 20 d.. Komisija siekė nustatyti nusikalstamumo Panevėžyje priežastis ir įvertinti teisėsaugos institucijų veiklą šiame mieste. Komisija dirbo intensyviai, per gana trumpą savo veiklos laikotarpį iš įvairių teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų surinko informaciją analizuojamais klausimais bei susitiko su šių institucijų vadovais ir kitais atstovais (Generalinės, Panevėžio apygardos ir Panevėžio miesto apylinkės prokuratūrų, Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Panevėžio miesto Vyriausiojo policijos komisariato, Teisingumo ministerijos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Valstybės saugumo departamento ir jo Panevėžio apygardos skyriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir jos Panevėžio skyriaus, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir Panevėžio miesto savivaldybės), taip pat komisijos nariai susitiko buvusiais Panevėžio miesto teisėsaugos institucijų pareigūnais, verslininkais, žurnalistais ir kitais miesto gyventojais. Gauta informacija panaudota teikiant Seimui išvadas komisijos nagrinėtais klausimais.

2000 m. gruodžio 18 d. posėdyje komisija bendru sutarimu patvirtino komisijos išvadą dėl nusikalstamumo Panevėžyje priežasčių ir teisėsaugos institucijų veiklos ir pateikė ją Seimui.

2000 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. IX-103 "Dėl Seimo laikinosios kontrolės komisijos nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti išvadų" Seimas pritarė komisijos išvadai ir pripažino, kad šios komisijos veikla nutraukiama.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji kontrolės komisija nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti ir teisėsaugos institucijų veiklai šiame mieste įvertinti  >   Kita informacija

LR Seimas