Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. IX-21 "Dėl Seimo laikinosios kontrolės komisijos nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti sudarymo"

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL SEIMO LAIKINOSIOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUSIKALSTAMUMO PANEVĖŽYJE PRIEŽASTIMS NAGRINĖTI SUDARYMO

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. IX-21

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Seimo statuto 73 straipsniu, n u t a r i a:

1 straipsnis.

Sudaryti iš 7 narių Seimo laikinąją kontrolės komisiją nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti ir teisėsaugos institucijų veiklai šiame mieste įvertinti.

2 straipsnis.

Patvirtinti Komisijos sudėtį:

1) Algimantas MATULEVIČIUS;

2) Vitas MATUZAS;

3) Vasilijus POPOVAS;

4) Alvydas SADECKAS;

5) Vytautas SAULIS;

6) Gintaras ŠILEIKIS;

7) Raimondas ŠUKYS.

3 straipsnis.

Komisijos pirmininku skirti Alvydą SADECKĄ, pirmininko pavaduotoju – Vytautą SAULĮ.

4 straipsnis.

Laikinoji kontrolės komisija pateikia Seimui išvadas ir pasiūlymus iki 2000 m. gruodžio 19 d.

5 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS
Naujausi pakeitimai - 2003 01 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji kontrolės komisija nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti ir teisėsaugos institucijų veiklai šiame mieste įvertinti  >   Kita informacija

LR Seimas