Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gruodžio 18 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 13, 19 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1969.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

2. SVARSTYTA:

Seimo narių J.Razmos (2002-12-09) ir P.Vilko (2002-12-12) pasiūlymai Šilumos ūkio įstatymo projektui IXP-1592(3).

NUSPRĘSTA:

1. Seimo narys J.Razma savo pasiūlymus atsiėmė.

2. Pritarti P.Vilko pasiūlymams (bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas