Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas aptarė su studentais aukštojo mokslo problemas

Gruodžio 12 d. pranešimas VIR

 

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Studentų sąjungos, privačių aukštųjų mokyklų , kolegijų atstovais ir aptarė aukštojo mokslo problemas, kaip spręsti proto ,,nutekėjimo” į kitas šalis problemą.

Seimo Pirmininkas, studentai ir švietimo atstovai pradėjo diskusiją nuo jaunųjų specialistų ,,nutekėjimo” į užsienį klausimo. Anot studentų sąjungos narių, neseniai surengusių konferenciją šia tema, svarbiausia problema yra ne tai, kad jaunimas važiuoja dirbti ar mokytis į kitą šalį, o tai, jog jie negrįžta į Lietuvą.

,,Sutinku, kad trūksta skatinimo elementų, kad jauni žmonės būtų suinteresuoti grįžti ir dirbti Lietuvoje. Tai labai svarbus klausimas”, pastebėjo Seimo Pirmininkas.

Susitikimo metu buvo aptartas vakar priimtas Vyriausybės nutarimas dėl valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos. Pasak studentų atstovų, deja, patvirtinta tvarka galės pasinaudoti tik nedidelis kiekis besimokančiųjų, kadangi Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas gali neturėti pakankamai lėšų, reikalingų paskoloms. Susitikimo dalyviai siūlė pasinaudoti kaimyninių šalių patirtimi ir perduoti paskolų teikimą bankams.

Susitikimo metu taip pat buvo iškeltas klausimas dėl kolegijas baigusių studentų. Pagal įstatymus, šie studentai neturi galimybių mokytis universiteto magistro studijose.

Seimo Pirmininkas sutiko, kad šį klausimą reikia spręsti. ,,Būtina sudaryti galimybes ir sąlygas kolegiją pasirinkusiam žmogui tęsti mokslą aukštesnėje pakopoje”, pažymėjo Artūras Paulauskas.

Studentai taip pat siūlė keisti Universitetų Senato ir Tarybos formavimo tvarką, po lygiai įtraukiant studentų, dėstytojų ir plačiosios visuomenės atstovų, praplečiant jų galias.

Seimo Pirmininkas pažadėjo šiuos ir kitus susitikimo dalyvių pasiūlymus pateikti apsvarstyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir, svarstant konkrečias Aukštojo mokslo įstatymo pataisas, dar kartą susitikti su studentais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Susitikimo pabaigoje Studentų sąjungos atstovai paprašė Artūro Paulausko perduoti švietimo ministrui Algirdui Monkevičiui jų paramą ir pagarbą bei palinkėjo toliau siekti įgyvendinti aukštojo mokslo reformą, nepaisant nemažo pasipriešinimo iš žmonių, nepritariančių pasikeitimams ir naujovėms.

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 12.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas