Lietuvos Respublikos Seimas

I. Šiaulienės ir G. Šileikio komandiruotės į Rygą (Latvijos Respublika) 2002 m. spalio 17 - 18 d. ataskaita

2002 m. spalio 17 – 18 d. Rygoje įvyko Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis, kurio metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų nariai, kartu su ekspertais aptarė Baltijos valstybių bendradarbiavimą mokslo srityje bei bendrus projektus.

Baltijos valstybių bendradarbiavimo mokslo srityje klausimas šiame posėdyje buvo toliau nagrinėjamas Lietuvos komiteto narių iniciatyva, atsižvelgiant į 2002 m. balandžio 26 d. Kaune įvykusio Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio sprendimus.

Dėl Baltijos valstybių bendradarbiavimo mokslo srityje Baltijos Asamblėja yra priėmusi keletą dokumentų: Dėl bendradarbiavimo vystant švietimą, kultūrą ir mokslą (1992 m. sausio 26 d., Ryga), Dėl Baltijos valstybių bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityse (1994 m. lapkričio 13 d., Vilnius).

Skatinant mokslo srities plėtojimą, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto iniciatyva, 1994 m. įsteigta Baltijos Asamblėjos mokslo premiją, kuri suteikiama autoriui už tarptautinės reikšmės tyrinėjimo darbus, turinčius svarbų poveikį Baltijos regionui.

Baltijos Asamblėjos mokslo premija pirmą kartą buvo įteikta 1994 m., o šiais metais ja už reikšmingus mokslo darbus menotyros srityje bus apdovanotas Lietuvos Mokslų Akademijos viceprezidentas prof. Algirdas Gaižutis.

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas paruošė ir 2002 m. gruodžio 12 – 14 d. įvyksiančioje Baltijos Asamblėjos sesijoje aptars bei priims rezoliucijos projektą Dėl Lietuvos, Estijos ir Latvijos bendradarbiavimo plėtojant mokslą ir technologijas.

Dokumento projekte bus atkreipiamas dėmesys į būtinumą kurti informacinę visuomenę ir ekonomiką, sukurti darnią mokslo ir gamybos sąveikos sistemą, veikiančią pagal šiuolaikinį naujovių modelį ir naujovių veiklos valdymo sistemą, taip pat bus siūloma parengti ir vykdyti horizontalias, regionines ir šakines naujovių plėtros programas, siekti veiksmingos Lietuvos, Estijos ir Latvijos universitetų, mokslo tiriamųjų institutų ir verslo institucijų kooperacijos, dalyvauti moksliniuose tyrimuose vykdant tarptautines programas ar per konkrečius projektus ir taip integruotis į Europos mokslo sistemą, pasinaudoti didžiuliais finansiniais ir technologiniais ištekliais bei perimti pažangią institucinę patirtį,

Lietuvos, Estijos ir Latvijos Vyriausybės bus raginamos skirti reikiamus finansinius išteklius mokslo ir technologijų plėtrai, siekiant užtikrinti visokeriopą Baltijos Asamblėjos šalių raidą bei siūloma įkurti koordinacinę Mokslo ir technologijų tarybą prie Baltijos Ministrų Tarybos siekiant plėtoti Baltijos Asamblėjos šalių bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje bei derinti mokslo technologijų plėtros politiką su tarptautiniais prioritetais, Europos Sąjungos paramos programomis ir šaltiniais.

Priedas: Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio protokolas.

Tvirtino:

I. Šiaulienė, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2002 12 11.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas