Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2002-12-09 d. SPRENDIMAS Nr.55'3 (Dėl padėties grūdų rinkoje)

SPRENDIMAS

2002 m. gruodžio 9 d. Nr. 55’3

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, išnagrinėjęs Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, Lietuvos muitinės informaciją apie situaciją grūdų ūkyje bei Lietuvos grūdų perdirbėjų, Lietuvos paukštininkystės bei Kiaulių augintojų asociacijų prašymus dėl leidimo įsivežti iš užsienio pašarinių grūdų,

NUSPREDŽIA:

1. Konstatuoti, kad viena iš opiausių problemų pastaraisiais metais žemės ūkyje yra žemdirbių išaugintų grūdų supirkimas. Dėl savalaikiai nesuderintų grūdų augintojų, perdirbėjų ir valdžios institucijų veiksmų, kasmet derliaus nuėmimo metu kyla konfliktinės situacijos dėl grūdų supirkimo kainų ir tvarkos. Grūdų augintojai, iš anksto nežinodami nei grūdų kainų, nei jų supirkimo tvarkos, neturėdami galimybės sudaryti grūdų auginimo sutarčių, mažina pasėlių plotus, beveik visiškai atsisako auginti pašarinius grūdus. Dėl to šiuo metu šalyje jaučiamas jų stygius.

2. Pasiūlyti Vyriausybei skirti 2003 metams papildomas lėšas, kurios būtų išmokėtos grūdų augintojams, patyrusiems nuostolius dėl neapmuitinamų grūdų įvežimo į šalį.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai ir Žemės ūkio rūmams:

3.1. Artimiausiu metu išsiaiškinti ūkininkų pardavimui turimus realius pašarinių grūdų resursus ir tarpininkauti tarp grūdų gamintojų ir paukštininkystės, gyvulininkystės bei pašarų gamybos įmonių, kad šalyje turimi ūkininkų išauginti pašariniai grūdai per sekančių metų sausio mėnesį būtų supirkti.

3.2. Išnagrinėti Komiteto narių siūlymus įvesti maistinių grūdų, reikalingų šalies vidaus vartojimui, kvotas iš anksto nustatant intervencinių supirkimų kainas.

3.3. Inicijuoti, kad pašarų gamybos įmonės, paukštynai bei gyvulininkystės kompleksai sudarytų su ūkininkais išankstines pašarinių grūdų auginimo sutartis.

3.4. Parengti pasiūlymus dėl grūdų intervencinių pirkimų bei Žemės ūkio ir maisto rinkos reguliavimo agentūros veiklos tobulinimo.

Apie priimtus sprendimus iki 2003 m. vasario 1 d. informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas