Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Europos Parlamento pirmininko Pat Cox atsakymą Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Gintautui Kniukštai į Baltijos valstybių parlamentų kaimo reikalų komitetų bendrą pareiškimą

 

2002 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Gintauto Kniukštos iniciatyva Vilniuje buvo surengta Baltijos valstybių - Estijos, Latvijos ir Lietuvos - parlamentų kaimo reikalų komitetų Konferencija, kurios metu buvo aptarti klausimai, susiję su derybomis dėl stojimo į ES, žemės ūkio, ypač tiesioginių išmokų ir žemės ūkio gamybos kvotų srityje ir pasirašytas Bendras Pareiškimas. Šis pareiškimas buvo išsiųstas Europos Parlamentui, taip pat Europos Sąjungos šalių parlamentams, Europos Komisijai.

Šiuo pareiškimu Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentų kaimo reikalų komitetų atstovai siekė, kad Europos Komisija tinkamai atsižvelgtų į pareiškime pateiktas nuostatas dėl sėkmingos Baltijos valstybių žemės ūkio plėtotės užtikrinimo.

2002 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta gavo Europos Parlamento Pirmininko Pat Cox atsakymą į Baltijos valstybių parlamentų kaimo reikalų komitetų bendrą Pareiškimą. Savo laiške Europos Parlamento Pirmininkas Pat Cox dėkoja Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Gintautui Kniukštai už Baltijos valstybių šalių parlementų kaimo reikalų komitetų rūpinimasį integracijos į Europos Sąjungą problemomis. Europos Parlamento Pirmininkas Pat Cox pripažįsta, jog stojimo į Europos Sąjungą sąlygos turėtų atitikti specifinę žemės ūkio vystymosi situaciją Baltijos šalyse nuo 1990 m.

Savo laiške Europos Parlamento Pirmininkas pareiškė suprantąs, kad Baltijos šalys ir kitos Centrinės bei Rytų Europos šalys išgyvena staigių pasikeitimų metą ir, kad tai pareikalaus žymaus struktūrinio prisitaikymo, ypatingai žemės ūkyje.

 

 

Kaimo reikalų komiteto informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai  >   2002 metai

LR Seimas