Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 9 d. posėdyje

Svarstytas Seimo narių Česlovo Juršėno ir Jono Korenkos 2002m. gruodžio 2 d. pateiktas Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2150, kuriame siūloma LRT finansavimo tvarkos įsigaliojimą atidėti iki 2004 m. sausio 1d. Būtinybę priimti įstatymo projektą Komiteto narys Jonas Korenka argumentavo tuo, kad kol kas dar nėra mechanizmo LRT abonentiniam mokesčiui surinkti, taip pat nėra parengti kiti būtini teisės aktai.

Komiteto posėdyje dalyvavo ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinis direktorius Valentinas Milaknis, kuris laikėsi nuomonės, jog dėl abonentinio mokesčio įvedimo turėtų būti apsispręsta kuo greičiau, kadangi jo įgyvendinimui prireiks nemažai laiko.

Komiteto nariai išsakė įvairias nuomones šiuo klausimu, tačiau balsuojant pritarta siūlomam įstatymo projektui.

Toliau svarstyti pasiūlymai Švietimo įstatymo projektui (IXP- 1740(2)). Komitetas iš esmės pritarė Seimo narių grupės siūlymui Įstatymo projekte konkrečiau apibrėžti ugdymo turinio gaires ir nuostatas, tačiau pasiūlė naujai teikiamą projekto 4 straipsnį redaguoti, atsižvelgiant į kitus projekto straipsnius.

Komitetas taip pat pritarė 22 straipsnio papildymui dėl medicinos pagalbos teikimo ir dalyvavimo mokinius apsaugant nuo fizinę ir psichinę sveikatą žalojančio poveikio ir 29 straipsnio papildymui naujomis nuostatomis dėl lietuvių kalbos mokymo tautinių mažumų mokyklose. Komitetas nepritarė siūlymui nustatyti valstybinės kalbos vartojimą ugdymo procese nevalstybinėse tautinių mažumų mokyklose, išskyrus valstybinės lietuvių kalbos kaip dalyko mokymą.

Apsvarstytas Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kurį įregistravo Seimo nariai Dalia Teišerskytė ir Rimvydas Vaštakas. Projekto esmė – sudaryti galimybę švietimo ir sveikatos apsaugos srityse dirbantiems LR piliečiams gauti Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Daugumai komiteto narių susilaikius, projektui nebuvo pritarta.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas