Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl valstybinės įmonės "Pieno tyrimai" finansinio - veiklos audito ataskaitos (2002-12-09 Nr.55)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

SPRENDIMAS

2002-12-09 Nr. 55’2

Vilnius

DĖL valstybės įmonės “Pieno tyrimai” finansinio – veiklos audito ataskaitos

Kaimo reikalų komitetas, išnagrinėjęs Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito tarnybos parengtą valstybės įmonės “Pieno tyrimai” finansinio – veiklos audito ataskaitą, bei Žemės ūkio ministro įsakymu sudarytos komisijos pateiktas išvadas ir priemonių planą VĮ “Pieno tyrimai” veiklai gerinti bei pieno tyrimų tvarkai tobulinti,

NUSPRENDĖ:

1. Pažymėti Žemės ūkio ministerijos vadovybės ir asmeniškai ministro Jeronimo Kraujelio atsakomybę dėl valstybės lėšų panaudojimo įmonėse, kurių steigėja ar akcininkė yra Žemės ūkio ministerija ir pareikalauti vykdyti griežtesnę šių įmonių, ypač VĮ “Pieno tyrimai”, kontrolę.

2. Konstatuoti, kad VĮ “Pieno tyrimai” audito ataskaitoje nurodyta daug trūkumų, kurie buvo nustatyti atliekant auditą. Įmonės vadovybė netaupiai ir neracionaliai naudoja įmonės veiklai skiriamas lėšas, priimant į darbą darbuotojus pažeidžia Darbo sutarties įstatymą, nevykdo Žemės ūkio ministerijos pieno supirkimo tvarkos priežiūros komisijos nurodymo parengti pasiūlymus dėl pieno bandinių paėmimo, surinkimo ir pristatymo į laboratoriją tvarkos pakeitimo, ūkininkai bei žemės ūkio bendrovės reiškia nepasitenkinimą dėl didelių netikslumų nustatant pieno kokybę bei sudėtį.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

3.1 Spręsti dėl valstybės įmonės “Pieno tyrimai” direktoriaus Romo Petruškevičiaus ir vyr. finansininkės Birutės Grigaitienės atitikimo užimamoms pareigoms ir jų veiksmų atitikimo privačių ir viešųjų interesų derinimo principams.

3.2. Spręsti dėl Žemės ūkio ministerijos pareigūnų, atsakingų už VĮ “Pieno tyrimai” veiklos kontrolę, atitikimo užimamoms pareigoms.

3.3. Peržiūrėti VĮ “Pieno tyrimai” valdymo struktūrą, etatų sąrašus, darbo apmokėjimo ir premijavimo nuostatus ir juos suderinti Žemės ūkio ministerijoje.

3.4. Išnagrinėti galimybę iš esmės pakeisti pieno tyrimo metodus ir tvarką bei valstybės įmonės “Pieno tyrimai” steigėją.

3. Perduoti valstybės įmonės “Pieno tyrimai” finansinio – veiklos audito ataskaitą nagrinėti Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai.

Apie priimtus sprendimus iki 2002 m. sausio 10 d. informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas