Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Čekijos Respubliką 2002 m. liepos 5-8d. ataskaita

2002 metų liepos 05-08 d. buvau išvykęs į Prahą (Čekijos Respubliką) dalyvauti Marshalo fondo organizuojamoje NATO plėtros ekspertų konferencijoje ir skaityti pranešimą apie šalies Krašto apsaugos sistemos “skaidrumą”, atvirumą žiniasklaidai ir visuomenei, bei gynybos biudžeto parlamentinę kontrolę. Pranešimo trukmė – 30 min., jam buvo parengtas “Power point” demonstracinis rinkinys. Kadangi buvau vienintelis Lietuvos atstovas, teko atsakyti į klausimus ir dalyvauti diskusijose taip pat žiniasklaidos, korupcijos ir kitais klausimais.

Programa ir dalyviai:

Konferencijoje dalyvavo septynerių valstybių – potencialių naujų NATO narių - atstovai (Bulgarija, Estija, Latvija. Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija) – daugiausia parlamentarai ir žurnalistai. Organizatoriai tikėjosi susidaryti išsamų vaizdą apie tai, kiek skaidrūs yra šalių kandidačių gynybos biudžetai, korupcijos lygis, gynybos struktūrų atvirumas visuomenei. Tad ir pranešimai daryti pagal iš anksto sutartą schemą. Diskusijose buvo daugiausiai aiškinamasi politiniais, mažiau – techniniais klausimais.

Naudingi pastebėjimai:

Konferencijos dalyvių sąrašas visiems dalyviams atrodė esanti sugestija, kad minėtos septynios šalys bus kviečiamos į NATO lapkričio mėnesį ar bent jau rimtai svarstomos, kaip rimtos kandidatės. Bendrai – parlamentarai stengėsi savo šalis pateikti įmanomai geroje šviesoje, žurnalistai buvo kur kas skeptiškesni. Lietuva bendrame kontekste atrodė gerai (2 proc. BVP, beveik nematoma korupcija, greitai vykdomas pasiruošimas narystei). Geri Lietuvos pasiekimai buvo sutikti, kaip plačiai žinomas dalykas. Mūsų Baltijos kaimynai atrodė prasčiau, diskusijos metu jiems buvo primestas ir aiškinimasis dėl tautinių mažumų statuso ir galimybių. Rumunai žadėjo per pusę metų išnaikinti korupciją, kad aišku pagyvino rimtą konferencijos atmosferą.

Atrodo, kad tokių ekspertų lygio susitikimų ateityje vis daugės. Jos yra vis daugiau techninių pasiūlymų paieškos, o ne politinių deklaracijų forumas. Kadangi Marshalo centras organizuoja jas periodiškai, Lietuvos Seimas neturėtų praleisti progos dalyvauti jose kuo didesniam skaičiui temetiką išmanančių Seimo narių.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2002 12 09.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ČEKIJA

LR Seimas