Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-12-04

 

 

 

Komitetas 2002-12-04 posėdyje svarstė Asmenų, atlikusių būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979-1989 metais Afganistane, teisinio statuso įstatymo projektą Nr.IXP-1973. Posėdyje dalyvavo Krašto apsaugos viceministras J.Gečas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės integracijos departamento direktorius A.Nazarovas ir Ministerijos Nukentėjusiųjų asmenų ir socialinės rizikos skyriaus vedėjo pavaduotoja D.Akulavičienė. Komitetas nusprendė atmesti įstatymo projektą, o projekto iniciatoriams siūlyti parengti pataisas Valstybinių pensijų ir Sveikatos draudimo įstatymams.

Taip pat Komitetas svarstė Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1965 ir jam bendru sutarimu pritarė. Projektu siūloma uždrausti platinti tokias prekes, kurios primena tabako gaminius ir jų pakuotes.

Dalyvaujant Finansų viceministrui V.Vasiliauskui, Komitetas svarstė Paveldėto turto mokesčio įstatymo projektą Nr.IXP-2146, kurio tikslas – išvengti kolizijos tarp Paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, kuris įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., taip pat viso paveldėto turto apmokestinimą reglamentuoti viename įstatyme. Komitetas pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui įstatymo projekte išspręsti dvigubo apmokestinimo klausimą.

Dalyvaujant Seimo kontrolierei Z.Zamžickienei, Komitetas svarstė O.R.Šiškevičiūtės skundą bei klausimą dėl Joniškio savivaldybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų veiksmų sprendžiant piliečio J.Bulio klausimą.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2002 12 09.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas