Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas su specialistais svarstė užimtumo problemas

Gruodžio 5 d. pranešimas VIR

 

 

Ketvirtadienį Respublikinėje darbo biržoje Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas surengė apskritojo stalo diskusiją, kurios metu buvo aptartos pagrindinės užimtumo problemos. Tai viena iš parlamento vadovo iniciatyvų tobulinti Lietuvos įstatyminę bazę, siekiant spręsti šiuo metu itin aktualias užimtumo ir socialinio saugumo problemas.

Pagrindiniai darbo užimtumo didinimo, jo sąlygų gerinimo, bedarbystės mažinimo ir kokybiškų darbo vietų steigimo klausimai ketvirtadienį Lietuvos darbo biržoje buvo svarstomi kartu su atsakingų šios srities valstybinių institucijų atstovais.

Diskusijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Ūkio, Vidaus reikalų, Švietimo ministerijų, Respublikinės ir Regioninių darbo biržų, SODROS, Darbo rinkos mokymo tarnybos, Darbo inspekcijos, Darbo ir socialinių tyrimų instituto vadovai.

A.Paulauskas pabrėžė, jog valstybė turi daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą, skatinti savivaldybes aktyviau mažinti nedarbą. “Ši socialinės politikos sritis reikalauja dar daug ilgalaikių reformų, tačiau dabar yra pats tinkamiausias laikas gerai pasirengti ir efektyviai panaudoti atsiveriančias Europos Sąjungos fondų lėšas. Jomis pirmiausiai turime mažinti nedarbą, o ne “pravalgyti”, - pabrėžė Seimo Pirmininkas.

Parlamento vadovas akcentavo, kad yra būtina kuo skubiau pertvarkyti mokymo įstaigų, ypač profesinių mokyklų, programas, suderinti jas su rinkos poreikiais. “Turime nustoti ruošti bedarbius. Įstaigų, ruošiančių neperspektyvių sričių specialistus, absolventai negali užsitikrinti lėšų pragyvenimui. Kas atsakys, kai įgiję specialybę jie neras darbo, o registruosis darbo biržoje dėl socialinės pašalpos?”, - klausė A.Paulauskas.

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas