Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-12-02

Komitetas apsvarstė Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo ”Dėl politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo” pakeitimo projektą Nr. IXP-2056. Komitetas bendru sutarimu nutarė:

1. Siūlyti pagrindiniam komitetui nekeisti Seimo kanceliarijos vyresniojo patarėjo ir Seimo kanceliarijos patarėjo pareigybių kategorijų.

2. Lėšų valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui trūkumą siūlyti spręsti mažinant pareiginių algų koeficientų dydžius, nustatytus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo 1 priedėlyje.

Komiteto sprendimo argumentai:

1. Seimo kanceliarijos vyresniojo patarėjo ir patarėjo pareigybių kategorijų mažinimas iškreipia visą Seimo nutarimu patvirtintą pareigybių sąrašą, kadangi šis sąrašas sudarytas "grandininės reakcijos" principu, t.y. mažinant vieno "lango" pareigybių kategorijas, neišvengiamai reikia mažinti visų kitų "langų", esančių nuo to "lango" į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią, įstrižai visomis kryptimis, kategorijas.

2. Pritarus siūlomai nuostatai mažinti Seimo kanceliarijos vyresniojo patarėjo ir Seimo kanceliarijos patarėjo pareigybių kategorijas, ir Seimo komitetų ir komisijų sekretoriato vyresniesiems patarėjams nustačius mažiausią - 14 - kategoriją, o patarėjams nustačius mažiausią - 13 - kategoriją, daugumai jų darbo užmokestis sumažėtų lyginant su darbo užmokesčiu, gautu iki 2002 m. liepos 1 d., kuris tebegaunamas iki šiol. Be to, jeigu būtų taikomas indeksavimo (mažinimo) koeficientas, jų darbo užmokestis dar labiau sumažėtų.

3. 2002 metų II pusmetį beveik visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms trūko lėšų valstybės tarnautojų naujam darbo užmokesčiui mokėti: darbo užmokesčio indeksavimo (mažinimo) koeficientą taiko 60 % institucijų, kvalifikacinės klasės suteiktos ir priedai už jas mokami 52 % institucijų. Kaip taisyklė, institucijos arba taiko indeksavimo (mažinimo) koeficientus ir moka priedus už kvalifikacines klases, arba netaiko indeksavimo (mažinimo) koeficientų ir nemoka priedų už kvalifikacines klases. Tai rodo, kad reikia spręsti visų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mokėjimo problemą, o ne atskirai paimtų valstybės tarnautojų pareigybių klausimą.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymo projektų:

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 54 straipsnio pakeitimo ir papildymo ir šio įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo projekto Nr. IXP-2116 - Irena Degutienė ir Algirdas Sysas.

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Ligos ir motinystė socialinio draudimo įstatymo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2117- Irena Degutienė ir Algirdas Sysas.

- Piniginės socialinės paramos mažas pajamas turinčioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo projekto Nr. IXP-2114 - Edvardas Karečka ir Stasys Kružinauskas.

- Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 1, 5(1), 6 ir 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2115 - Edvardas Karečka ir Stasys Kružinauskas.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas