Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gruodžio 5 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių V.Greičiūno (2002-12-03) ir R.Valčiuko (2002-12-04) pasiūlymai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1792(4)

NUSPRĘSTA ( bendru sutarimu):

1. Pritarti Seimo nario V.Greičiūno pateiktam pasiūlymui.

2. Konstatuoti, kad Seimo nario R.Valčiuko pasiūlymas analogiškas 2002-11-26 d. Seimo nario J.Razmos pasiūlymams, išdėstytiems 3 ir 4 punktuose, kuriuos Ekonomikos komitetas svarstė 2002 m. lapkričio 27 d. ir kuriems nepritarė (Ekonomikos komiteto 2002 m. lapkričio 27 d. posėdžio protokolas Nr. 38 108-19/11-466). Vadovaujantis Seimo statuto 155 straipsnio 6 dalimi Seimo nario R.Valčiuko pasiūlymo Ekonomikos komiteto posėdyje nesvarstyti.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas