Lietuvos Respublikos Seimas

D.Kutraitės - Giedraitienės komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 10 28 - 30 ataskaita

Š.m. spalio 28 - 29 d. dalyvavau Briuselyje įvykusiame Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje. Pirmasis ir pagrindinis šio posėdžio klausimas - Konvento Prezidiumo parengto Europos Konstitucinės sutarties projekto svarstymas. Svarstytos trys pagrindinės dalys:

- Konstitucijos struktūra,

- Europos Sąjungos politika ir jos įgyvendinimas,

- bendrosios ir galutinės nuostatos.

Konvento Pirmininkas, pristatydamas šį projektą, pažymėjo, kad pateiktos pastabos ir pasiūlymai bus svarstomi vėlesniuose Konvento posėdžiuose iki 2003 metų pradžios, iki galutinio tikslo įgyvendinimo – Konstitucijos projekto priėmimo ir patvirtinimo.

Antruoju klausimu išklausyta Nacionalinių parlamentų darbo grupės vadovės G.Stiuart ataskaita apie šios grupės veiklą. Diskutuota apie esamą parlamentinės priežiūros ir konsultacijų mechanizmą, galimybę nacionaliniams parlamentams kuo aktyviau įsitraukti į ES sprendimų priėmimo procesą, taip pat svarstyta, kaip padidinti nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimo efektyvumą.

Dalyvaudama diskusijose nacionalinių parlamentų vaidmens didinimo klausimu, išsakiau Lietuvos atstovų požiūrį, šio pasisakymo kopiją pridedu.

Apie Ekonomikos valdymo darbo grupėje sprendžiamus klausimus ir problemas informavo p.Heinšas.

P. Christofersonas perskaitė Papildomų kompetencijų darbo grupės veiklos ataskaitą.

Diskusijoms apie Chartijų darbo grupės pateiktus klausimus vadovavo šios grupės vadovas Antonio Vitorino.

Pridedama: pasisakymas Konvento posėdyje – 1 l.

Su pagarba D.Kutraitė - Giedraitienė

EUROPEAN CONVENTION

MONDAY, 28 OCTOBER 2002

Kutraite-Giedraitiene (Parl.-LT). – Mr President, since other commitments did not allow me to participate in the working group’s discussions regarding the national parliaments, I would like now to briefly express my opinion on a couple of issues.

First of all, I would like to congratulate the working group on their final report. Like the majority of the speakers today, I fully support the strengthening of the role of national parliaments. Every national parliament will have to decide on the level of scrutiny that it wants to exercise over its national government. This is why all possible modifications of the Treaties and new mechanisms of inter-parliamentary cooperation should be discussed at all national parliaments from now on.

Currently in Lithuania, we are working on the concept of a modified parliamentary scrutiny system. This is to enter into force after accession. We are at present examining the best practice for the scrutiny of EU affairs, and there is a strong tendency to opt for the Nordic model.

The Convention debate on the role of national parliaments therefore comes at a very good time, and will encourage candidate countries' parliaments to contribute to the enhancement of the democratic legitimacy of the enlarged Union. The report of the working group shows that the issue of the national parliaments should be explored further, and I give that my full support.

The multilateral networks and mechanisms of inter-parliamentary cooperation and the role of COSAC, is, in my opinion, highly important. COSAC's role should be consolidated. However, we should also carefully consider whether parliamentary cooperation centralised on COSAC would be a better solution to a more flexible, horizontal coordination of standing committees in their respective fields.

A well-established network of inter-parliamentary cooperation, perhaps on an ad-hoc basis, could be a better solution than a Congress, which implies the establishment of a new institution.
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas