Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo narių Antano BAUROS ir Antano VALIO ataskaita dėl komandiruotės į Briuselį 2002 m. lapkričio 17 – 20 d.

Kasmet vykstančioje Frankofonijos parlamentarų Europos regiono asamblėjoje dalyvavo apie 100 įvairių valstybių parlamentų deputatų bei administracijos darbuotojų: Prancūzijos, Belgijos, Šveicarijos, Didžiosios Britanijos, Albanijos, Andoros, Bulgarijos, Gruzijos, Vengrijos, Liuksemburgo, Makedonijos, Moldavijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Čekijos, Nigerijos…

Per dvi dienas įvyko du asamblėjos plenariniai posėdžiai bei dviejų komisijų posėdžiai. Plenarinuose posėdžiuose kalbas pasakė Belgijos prancūzų bendruomenės regionų vadovai, Europos parlamento tarptautinės Frankofonijos grupės sekcijos pirmininkas, Frankofonijos parlamento asamblėjos viceprezidentas, generalinis direktorius ir kiti.

Pagrindinės problemos, kurios nagrinėtos plenariniuose posėdžiuose buvo Europos ir jos bendruomenių santykiai, Frankofonijos parlamento įtaka, sprendžiant aktualius regioninius klausimus, prancūziškai kalbančių bendruomenių plėtra…(Prancūzijos TV5 prezidentas).

Dviejų komisijų posėdžiuose diskutuota atskiromis temomis:

- ES ir Frankofonijos santykių plėtra: prancūzų kalbos ateitis europietiškose institucijose.

- Europietiško kino atgimimas.

Lankantis Europos ir Federaliniame parlamentuose buvo sudarytos galimybės domėtis jų veikla ir darbo sąlygomis.

Lietuvos Seimo nariai asamblėjos darbe dalyvavo stebėtojų teisėmis ir buvo vieninteliai iš Baltijos ir Skandinavijos šalių. Apsilankymas Briuselyje buvo naudingas ne tik pažintine prasme, bet ir dėl naujų kontaktų užmezgimo su anksčiau minėtų valstybių parlamentarais. Pavyzdžiui, kolegos iš Šveicarijos pasiūlė Lietuvos vyriausybei kreiptis į jų šalies vyriausybę ir bendrais dokumentais reglamentuoti jaunimo įdarbinimą Šveicarijoje tuo išvengiant nelegalios migracijos ir neteisėtų įdarbinimo atvejų. Apie tai informuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priedai prie ataskaitos: asamblėjos darbotvarkė, plenarinių ir komisijų posėdžių medžiaga.

Antanas BAURA

Antanas VALYS
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas