Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. gruodžio 4 d. komiteto posėdis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002 - 12 - 04

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 m. gruodžio 4 dieną:

 

1.SVARSTYTA: Mokesčių administravimo įstatymo 58 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2020

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2.SVARSTYTA: Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 19 ir 37 straipsnių papildymo 6, 13, 17, 31 ir 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 31(1) straipsniais įstatymo projektas IXP-1223(2) ES

NUSPRĘSTA: 6-Už ir 1-prieš siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į komiteto išvadoje pateiktas pastabas, kurioms komitetas pritarė.

3.SVARSTYTA: Antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2103.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu svarstyme padaryti pertrauką iki kito posėdžio, t.y. 2002 12 09 d.

Į posėdį kviesti atstovą iš Teisingumo ministerijos ir projekto autorių.

4. SVARSTYTA: Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas IXP-1336.

NUSPRĘSTA: - siūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti. 2003 01 01 įsigalioja naujas Civilinio proceso kodeksas, kuriame nėra numatyta nuo žyminio mokesčio atleisti žemės ūkio subjektus, ir kurio nesiūloma keisti. Civilinio proceso kodekse numatyta galimybė atleisti nuo žyminio mokesčio, iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio, atidėti žyminio mokesčio mokėjimą arba jį išskaidyti remiantis bendrais pagrindais, atsižvelgiant į turtinę padėtį ir nesuteikiant privilegijų atskiriems ūkio subjektams. Šios normos užtikrina ekonomiškai silpnų žemės ūkio subjektų teisių teisminę gynybą.

5.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 44, 107(1), 107(2), 175, 176(1), 178, 183, 264, 271, 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 280(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2085

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Siūlyti Seimui svarstant šį projektą priimti protokolinį sprendimą apjungti projektus IXP-2085 ir IXP-1751 priėmimui į vieną projektą.

6.SVARSTYTA : Administracinių teisės pažeidimų kodekso 442 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1751 .

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Siūlyti Seimui svarstant šį projektą priimti protokolinį sprendimą apjungti projektus IXP-2085 ir IXP-1751 priėmimui į vieną projektą.

7.SVARSTYTA: Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2086.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

8.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 232(1), 232(2), 232(5), 232(8) straipsnių pakeitimo ir 232(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2087

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

9.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 2322, 2325, 2328 ir 23210 straipsnių pakeitimo ir 2323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1750.

NUSPRĘSTA: Projektą atmesti, nes jo nuostatos inkorporuotos į projektą IXP-2087.
Naujausi pakeitimai - 2002 12 04.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas