Lietuvos Respublikos Seimas

2002-12-04 d. posėdis

1. Paveldėto turto mokesčio įstatymo projektas IXP-2146.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

2. Pasiūlymų Mokesčių administravimo įstatymo 14,16,17,18,39(1) ir 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2,7,22,27 ir 29 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-1961(2) svarstymas.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktoms Teisės departamento išvadoms.

3. Įmonių finansinės atskaitomybės 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2081.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

4. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2082.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

5. Pritarta patobulintiems įstatymų projektams Buhalterinės apskaitos įstatymo 1,6,10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2134, Bevariklio transporto įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2135, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163, 163(1), 163(9), 163(13) ir 189 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2136, Mokesčio už aplinkos teršimą pakeitimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2137, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2138. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2139, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2140, Įmonių įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2141, Statybos įstatymo 2,14,15 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2142.

6. Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1851.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad:

1) pagal dabartiniu metu galiojančias nuostatas piliečiai, ypač nusipelnę Lietuvai kuriant bei plėtojant jos valstybingumą, ūkį, turi teisę gauti Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją, o sąvoka ūkis apima ne tik gamybines, bet ir negamybines sritis, t.y. ir sveikatos apsaugą bei švietimą todėl piliečiams, nusipelniusiems Lietuvai kuriant ir plėtojant švietimą bei sveikatos apsaugą, Lietuvos Respublikos I ar II laipsnio valstybinės pensijos yra skiriamos nuo Valstybinių pensijų įstatymo įsigaliojimo (nuo 1995 m. sausio 1 dienos),

2) pritarti Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadai, kad netikslinga Įstatyme siekti baigtinio sąrašo pareigų ar veiklos sričių, kuriose pasižymėjusiems gali būti suteikta valstybinė pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinė pensija,

Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui Įstatymo projektą atmesti.

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Investicinių bendrovių įstatymo 9 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-2129 - kuratoriai A.Plokšto, R.Palaitis /A.Mikalauskas/;

- Pensijų fondų įstatymo 35 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-2130 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo projektui IXP-2128 - kuratoriai

A.Plokšto R.Palaitis /A.Morkūnas /;

- Teismų įstatymo 51,55,56,65,66,67,70,71,72,74,75,76,77,78 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo naujais 55(1) ir 69(1) straipsniais įstatymo projektui IXP-2111 - kuratoriai A.Butkevičius A.Kubilius /A.Brazdilienė/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas