Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-12-02 d. posėdį

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2002-12-02 d. posėdyje apsvarstė grūdų supirkimo, pardavimo ir importo tendencijų šalyje klausimą.

Žemės ūkio viceministras Vytautas Grušauskas pateikė informaciją, apie padėtį grūdų rinkoje. Jis informavo, kad Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra grūdus perka neviršydama Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantuoto paskolų limito. 2002 m. derliaus grūdų, pirmiausia I ir II klasės kviečių pasiūla viršijo Agentūros galimybes nupirkti juos iš karto, todėl intervenciniai pirkimai vykdomi dalimis. Agentūra supirktus grūdus eksportuoja ir už lėšas, gaunamas realizavus grūdus, intervencinis pirkimas palaipsniui vykdomas toliau, perkant pirmiausia anksčiau pristatytus grūdus.

2002 m. lapkričio 25 d. duomenimis Agentūra nupirko iš viso 191,0 tūkst. t grūdų, iš jų:

I ir II klasės kviečių - 187,1 tūkst. t, arba 3 kartus daugiau, lyginant su 2001 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to kiekio 137,2 tūkst. t nupirkta II klasės kviečių, kuriuos dėl didelės aukštesnės kokybės kviečių pasiūlos iš kitų šalių eksportuoti problematiška, todėl ženkliai (lyginant su jų verte pridėjus visas intervencines išlaidas) mažinti jų pardavimo užsienio rinkai kainai iki 350 lt./t.

Atsižvelgiant į žemės ūkio savivaldos institucijų siūlymus ir siekiant skatinti privatų grūdų saugojimą bei sudaryti palankesnes grūdų pardavimo sąlygas Žemės ūkio ministerija numatė iki 2002 m. gruodžio 31 d. dengti grūdų augintojų, saugančių grūdus įmonėse, saugojimo kaštus, o saugantiems privačiai - mokėti vienkartinę išmoką. Įvertinant tai, grūdų augintojai galėtų pasirinkti ir kitas grūdų pardavimo galimybes, t.y. grūdus parduoti kitiems ūkio subjektams.

Žemės ūkio viceministras pažymėjo, jog iki šiol supirkta ir priimta saugoti iš viso 643,4 tūkst. t, iš jų net 553,5 tūkst. arba 86 proc. maistinių ir tik 90 tūkst. arba 14 proc. pašarinių grūdų.

Nežiūrint į tai, kad šių metų maistinių grūdų derlius gana gausus, šalies gyvulininkystės ir paukštininkystės pramonė neturėjo galimybės apsirūpinti iki kitų metų reikiamu pašarinių grūdų kiekiu. Iki kitų metų derliaus pašarinių grūdų stygius kombinuotiesiems pašarams gaminti sudaro 150 tūkst. t.

Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis ir Muitinės departamento Muitinės vertės kontrolės skyriaus viršininkas Algimantas Belzus pateikė Muitinės informaciniame sistemų centre sukauptus deklaracijų duomenimis apie grūdų importą: palyginus 2002 m. liepos - lapkričio mėnesius su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu išaugo kviečių, rugių, kukurūzų, žirnių, žymiai sumažėjo miežių importas.

Grūdų eksportas, palyginti 2002 m. liepos - lapkričio mėnesius su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo: rugių visiškai neeksportuota, kviečių eksportas nuo 139 tūkst. tonų iki 105 tūkst. tonų, žirnių nuo 325 tonų iki 163 tonų. Muitinės departamentas, atsižvelgdamas į Žemės ūkio rūmų atliktus tyrimus ir siūlymus, nustatė palyginamąsias kainas, pagal kurias kontroliuojamos importuojamų javų sandorių vertės.

VĮ Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros generalinis direktorius Aristydas Kulvinskas pažymėjo, kad pagrindinė problema atliekant intervencinius grūdų supirkimus yra II klasės grūdų realizavime. Jis pasiūlė, kad reikia nustatyti bendrą kiekį grūdų, kurių reikia paukščių ir kiaulių augintojams ir juo remiantis priimti Vyriausybės nutarimą.

Kaimo reikalų komiteto nariai pateikė daug vertingų siūlymų, kaip reikėtų tobulinti grūdų intervencinių pirkimų tvarką ir grūdų rinkos reguliavimą.

Siekiant išvengti VĮ Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros nuostolių, tikslinga būtų nustatyti žemesnę intervencinę grudų pirkimo kainą, o tiesiogines išmokas - padidinti. Tokiu atveju žemdirbiai gautų iš esmės tas pačias pajamas, o agentūra galėtų lengviau parduoti pigesnius grūdus tarptautinėse rinkose. Taip pat buvo siūlyta nustatyti tam tikrų rūšių grūdų supirkimo kvotas, taikyti išankstinę grūdų pirkimų sistemą. Kartu reikia užtikrinti operatyvios ir tikslios informacijos apie padėtį grūdų rinkoje gavimą.

Posėdyje buvo svarstyta galimybė leisti įvežti į Lietuvą pašarinius grūdus tik po to, kai bus supirkti visi dar nerealizuoti grūdai iš žemdirbių.

Išklausius pateiktą informaciją Kaimo reikalų komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką iki sekančio Komiteto posėdžio.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas