Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. gruodžio 2 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių A.Macaičio (2002-11-29) ir S.Burbienės (2002-12-02) pasiūlymai Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario A.Macaičio (2002-11-14) pasiūlymams Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2):

- išbraukti 14 straipsnio 2 dalį. ("už" balsavo - 1, "prieš" - 6, "susilaikė" - 3 komiteto nariai);

- išbraukti 14 straipsnio 4 dalį. ("už" balsavo - 2, "prieš" - 5, "susilaikė" - 3 komiteto nariai);

2. Pritarti Seimo narės S.Burbienės(2002-11-18) pasiūlymui pakeisti 14 straipsnio 4 dalį Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2) ("už" balsavo - 9, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2. SVARSTYTA:

Taupymo būstui ir būsto kreditavimo įstatymo projektas IXP-1766.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybėje yra rengiama Nacionalinė būsto strategija, kuri turėtų nustatyti valstybės būsto politikos tikslus ir jiems pasiekti tinkamiausias priemones, o taip pat į tai, kad šiuo metu yra kuriama hipotekinio kreditavimo sistema – grąžinti įstatymo projektą iniciatoriui tobulinti, įvertinant visas apsirūpinimo būstu alternatyvas (“už balsavo 10, “prieš” - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

3. SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas IXP-1716Gr.

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Lietuvos Respublikos Prezidento 2002 m. lapkričio 17 d. dekretu Nr.1973 teikiamoms pataisoms. (“už balsavo 7, “prieš” - 4 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

4.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių įstatymo 20, 24, 27, 32 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2106.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (“už balsavo 9 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

5. Svarstyta:

Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2001 metų veiklos ataskaitos" projektas IXP-2078.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti nutarimo projektui ir komiteto išvadoms (“už” balsavo 8, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 03.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas