Lietuvos Respublikos Seimas

2002 11 27 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Vilma Karosienė, Aplinkos ministerijos Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyr. specialistė, informavo komitetą apie pasiruošimą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimui ir apie Įstatymo įgyvendinimui būtinų teisės aktų rengimą. Buvo parengti ir priimti šie teisės aktai:

1.Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 85-2968) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. gruodžio 21 d. priėmė nutarimą Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936).

2. Aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2002, 81-3503), kuriose nustatyti ribiniai leistini kenksmingų medžiagų kiekiai pakuotėse, nustatytos pakuočių ženklinimo, pakuočių, pakartotinio naudojimo pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ataskaitų teikimo tvarkos.

3. Aplinkos ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 nustatytos Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduotys (Žin., 2002, Nr. 70-2943). Užduotys nustatytos 2003 metams. Tačiau gamintojams svarbios tik pakartotinio naudojimo pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 2002, Nr. 47-1469) Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1643 nustatė Apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo 2003-2006 metų užduotis (Žin., 2002, Nr. 101-4509).

4. Ūkio ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 227 patvirtinta Kenksmingų medžiagų kiekių pakuotėse kontrolės tvarka (Žin., 2002, Nr. 70-2951).

5. LR Vyriausybė 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1506 patvirtino Pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, užstato dydį ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarką (Žin. 2002, Nr. 95-4120). Vadovaujantis šios tvarkos 7 punktu Aplinkos ministerija rengia Pakartotinai naudojamų pakuočių formos bei jos pildymo tvarkos projektą.

Diskusijose dalyvavo Aplinkos ministerijos, Pramoninkų konfederacijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovai.

Nuspręsta siūlyti Aplinkos ministerijai skubos tvarka surengti bendrą su suinteresuotomis organizacijomis pasitarimą dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo veiklą reglamentuojančios tvarkos ir Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos ir ieškoti bendro problemų sprendimo. Taip pat nuspręsta prašyti Aplinkos ministerijos pateikti Seimo Aplinkos apsaugos komitetui rengiamus teisės aktų projektus prieš pateikiant juos Vyriausybei.

Majoras Algimantas Kutanovas, Krašto apsaugos ministerijos vyr. ekologas, pateikė informaciją apie Baltijos šalių regiono karinio aplinkosauginio bendradarbiavimo strategiją.

Baltijos regiono šalių karinio aplinkosauginio bendradarbiavime šiuo metu dalyvauja: Latvija, Estija, Lietuva, JAV, JK, Švedija, Danija, Suomija, Rumunija, Gruzija, Rusija. Šių metų rugpjūčio 22 d. Rygoje įvyko Baltijos regiono šalių karinio aplinkosauginio bendradarbiavimo konferencija, kurią inicijavo Švedijos ir Latvijos gynybos ministrai, o finansiškai parėmė Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinė gvardija. Konferencijoje dalyvavo 61 delegatas iš penkiolikos šalių. Kitą konferenciją numatyta surengti 2003 metais Vilniuje. Rygos iniciatyva suformavo Baltijos regiono šalių karinio aplinkosauginio bendradarbiavimą bei strategiją.

Nuspręsta rekomenduoti Krašto apsaugos ministerijai aktyviau bendradarbiauti su Aplinkos ministerija ir informuoti Seimo Aplinkos apsaugos komitetą apie Baltijos šalių regiono karinio aplinkosauginio bendradarbiavimo strategijos įgyvendinimą, priemones, finansavimą ir darbo eigą.

Po svarstymo 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-1941(2), nuspręsta bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti projektui. Diskusijose dalyvavo Finansų, Aplinkos ministerijų atstovai.
Naujausi pakeitimai - 2002 12 02.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas