Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas diskutavo apie naują Baudžiamojo proceso kodeksą

Gruodžio 2 d. pranešimas VIR

 

Nauji baudžiamieji įstatymai ir teisinės sistemos reformos metmenys, naujojo Baudžiamojo proceso kodekso suderinimas su Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo apžvelgti Seimo Pirmininko Artūro Paulausko pranešime, kurį jis skaitė šiandien vykstančiame praktiniame seminare ,,Naujas Baudžiamojo proceso kodeksas: ikiteisminio tyrimo praktinio organizavimo aspektai ir įtaka teisinės sistemos reformai”.

Seimo Pirmininkas priminė, kad praėjo jau beveik devyneri metai nuo to laiko, kai Seimas priėmė Teisinės sistemos reformos metmenis, pagal kurias buvo įtvirtinta vientiso, į dalis neskaidomo, ikiteisminio nusikaltimų tyrimo idėja.

Anot Artūro Paulausko, dar lieka teisinės sistemos reformos trūkumų, kuriuos reikia neatidėliotinai spręsti. Čia buvo paminėta naujo ikiteisminio nusikaltimų tyrimo modelio atitikimo Konstitucijos 118 straipsniui problema.

,,Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimu būtų sudarytos visos prielaidos ir sąlygos įgyvendinti naują Baudžiamojo proceso kodeksą, tuo pačiu teisės sistema būtų harmonizuota su Konstitucijos nuostatomis”, pabrėžė Artūras Paulauskas. Jis informavo, kad LR Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo projektas jau svarstomas Seime. “Jį sieksime priimti pratęstoje rudens sesijoje”, pažadėjo Seimo Pirmininkas.

Parlamento vadovas pažymėjo, kad naujasis Baudžiamojo proceso kodeksas nustato naujas pagrindines teismo, prokuratūros ir policijos funkcijas, susijusias su ikiteisminio tyrimo vykdymu. ,,Ypatingai keičiasi prokuroro vaidmuo, vieta ir veiklos formos atliekant ikiteisminį tyrimą”, sakė Artūras Paulauskas. Jis taip pat pabrėžė Prokuratūros įstatymo pakeitimo svarbą ir akcentavo, kad šio įstatymo projektas turėtų būti greičiau parengtas, suderintas ir pateiktas Seimui svarstyti.

Pasak Seimo Pirmininko, vienas sudėtingiausių klausimų, įgyvendinant naują Baudžiamojo proceso kodeksą, – policijos ir tardymo įstaigų struktūriniai pakeitimai. ,,Nors pagal naują Baudžiamojo proceso kodeksą, dabartinės kvotos ir tardymo įstaigos turėtų būti reorganizuotos, kiekvienas savo darbą išmanantis ir turintis reikalingą išsilavinimą specialistas bus reikalingas ir turi rasti savo vietą naujoje teisėsaugos institucijų sistemoje”, - įsitikinęs Artūras Paulauskas.

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 12 02.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas