Lietuvos Respublikos Seimas

Pabaigtas rengti A. Paulausko inicijuotas Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso projektas

Gruodžio 2 d. pranešimas VIR

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien surengė spaudos konferenciją, kurioje pristatė parlamento vadovo iniciatyva parengtą Politikų profesinės etikos ir elgesio kodeksą.

“Šis kodeksas - tai naujovė ne tik mūsų teisinėje, bet ir etikos sistemoje”, pabrėžė A. Paulauskas. Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad politiko priedermė yra tarnauti žmogui, todėl kodeksas pirmiausiai skirtas padėti įgyvendinti šią pareigą.

Kodeksu siekiama sudaryti geresnes, nei dabar yra, teisines prielaidas politikų doroviniam principingumui ir sąžiningumui stiprinti, įgyvendinant konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, gerinant korupcijos prevenciją ir stiprinant piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis. Projekte numatoma Lietuvos politikų atsakomybė ir atskaitomybė prieš visuomenę ir nustatomi politikų profesinės etikos ir elgesio principai bei jais paremti reikalavimai, o taip pat atsakomybė už tų reikalavimų pažeidimus.

Pasak A. Paulausko, kodekse naujoviškiau pažvelgta į politiko sąvoką, praplečiant ją, įtraukiant ne tik esamus politikus, bet ir pretenduojančius jais tapti arba jau pasitraukusius iš politiko posto. Parlamento vadovas pabrėžė, kad politiko sąvoka kodekse apima ne tik Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo narių, ministrų pareigybes, ji taikoma ir viceministrams, kandidatams į Prezidento postą, Seimo, savivaldybės tarybos narius.

Kodekse numatomi ne tik reikalavimai, etikos bei elgesio principai, bet ir nuobaudos už jų nesilaikymą. “Įspėjimas žodžiu, raštu, pašalinimas iš posėdžių salės, o taip pat kiti politiko įgaliojimų apribojimai ne ilgesniam nei dviejų mėnesių laikotarpiui, už apribojimo laiką nemokant darbo užmokesčio, piniginė bauda”, kodekse numatomas nuobaudas pristatė A. Paulauskas.

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 02.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas