Lietuvos Respublikos Seimas

2002-12-02 d. posėdis

1. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 3,5,6,7,8,9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2125.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo projektas IXP-1767ES.

Nuspręsta:

Pritarti LR Vyriausybės išvadai nesvarstyti minėto įstatymo projekto.

3. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo projektas IXP-1767AES.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

4. Valstybės kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2033.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

5. Pridėtinės vertės mokesčio 40 straipsnio 5 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1844.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

6. Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo projektas IXP-2009.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas, kurioms iš pritarė Biudžeto ir finansų komitetas bei šį pasiūlymą:

Įstatymo projekto priede “DARBUOTOJŲ PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI” eilutėje “ 3. Ūkines-technines funkcijas vykdantys darbuotojai, kurių pareigybės priskirtos C ir D lygiams” grafoje “PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI (MINIMALIOS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIAIS)” vietoj skaičiaus “1” įrašyti skaičių “1,03” ir šią eilutę išdėstyti taip:

“3. Ūkines-technines funkcijas 1 1,03 –2,5

vykdantys darbuotojai, kurių pareigybės

priskirtos C ir D lygiams “

7. Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo įstatymo projektas IXP-2056.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto išvadai.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 1, 5(1), 6 ir 11 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-2115 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Piniginės socialinės paramos mažas pajamas turinčioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo projektui IXP-2114 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 12 02.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas