Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS DĖL STRATEGINĘ REIKŠMĘ LIETUVOS NACIONALINIAM SAUGUMUI TURINČIŲ ORO UOSTŲ IR LIETUVOS AVIALINIJŲ SKRYDŽIŲ SAUGOS UŽTIKRINIMO

2002 m. lapkričio 27 d.

Vilnius

2002 m. lapkričio 13 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvažiuojamasis posėdis, kuriame buvo svarstomi strateginę reikšmę Lietuvos nacionaliniam saugumui turinčių oro uostų ir Lietuvos avialinijų skrydžių saugos užtikrinimo klausimai.

Posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: A.Gricius, G.Jakavonis, N.Medvedevas, J.Olekas, G.Purvaneckienė, N.Steiblienė, A.Valys; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Smirnovas, padėjėja A.Šatkauskaitė; Susisiekimo ministerijos sekretorius V.Šalauskas, Ūkio ministerijos viceministras N.Eidukevičius, Krašto apsaugos ministerijos sekretorius P.Malakauskas, KAM Generalinės inspekcijos inspektorius Z.Vegelevičius, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadas A.Songaila, Lietuvos viešosios policijos biuro Viešosios tvarkos tarnybos vyriausiojo komisaro pavaduotojas A.Varnelis, VSD valdybos viršininkas L.Petronis, Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos departamento direktoriaus pavaduotojas J.Mažintas, Civilinės aviacijos administracijos gen. direktorius K.Auryla, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius K.Zulonas, Lietuvos policijos greito reagavimo rinktinės “Aras” vadas V.Grabauskas, VĮ Tarptautinis oro uostas gen. direktorius M.Ivanauskas, VĮ Kauno tarptautinio oro uosto gen. direktoriaus pavaduotojas K.Cucenas, VĮ Palangos tarptautinis oro uostas gen. dir. L.Kvietkauskas, VĮ “Oro navigacija” gen. direktorius A.Raščius, AB “Lietuvos avialinijos” gen. direktorius V.Žvinys

Komitetas, įvertinęs turimą informaciją bei išklausęs komiteto narių ir suinteresuotų institucijų atstovų pasisakymų, konstatuoja:

Šiuo metu esanti tarptautinių oro uostų apsauga ir skrydžių sauga atitinka būtinus reikalavimus, šiems klausimams Susisiekimo ministerija, Civilinės aviacijos administracija, tarptautinių oro uostų direkcijos, Valstybės saugumo departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kitos teisėsaugos institucijos skiria reikiamą dėmesį.

Kartu pažymėtina, kad oro uostų sauga turi būti tobulinama, gerinant fizinę – techninę apsaugą, krovinių patikrinimą, saugumą užtikrinančių tarnybų veiklos koordinavimą, pareigūnų ir personalo parengimą. Būtina imtis priemonių sustiprinti viešąją tvarką tarptautiniuose oro uostuose. Reikalinga skirti daugiau lėšų saugos problemoms spręsti.

Tam tikrą nerimą kelia incidentų ore skaičius.

Spręstinas klausimas dėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos ir plėtros.

Tikslinga parengti vieningą teisės aktą, reglamentuojantį strategiškai svarbių ir kitų pavojingai pažeidžiamų objektų apsaugos klausimus.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Apsvarstyti tikslingumą ir prireikus parengti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionalinio saugumo užtikrinimui svarbių įmonių (ir kitų pavojingai pažeidžiamų objektų) apsaugos įstatymo projektą.

Siekiant tobulinti skrydžių valdymo sistemą, nustatyti terminą, per kurį rezerviniai skrydžių valdymo centrai turi perimti pagrindinio skrydžių valdymo centro funkcijas.

Susisiekimo ministerijai:

Sustiprinti tarptautinių oro uostų teritorijų ir jų perimetro apsaugą.

Gerinti radioaktyviųjų, nuodingųjų, narkotinių, psichotropinių medžiagų, sprogmenų aptikimą oro uostuose.

Numatyti ir pradėti įgyvendinti priemones, siekiant užtikrinti keleivių ir krovinių diferencijavimą pagal Šengeno sutarties reikalavimus.

Nacionalinei civilinės aviacijos saugumo komisijai, Vidaus reikalų ministerijai, Valstybės saugumo departamentui, tarptautinių oro uostų administracijoms:

 

Tobulinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms, numatant galimų grėsmių scenarijus ir atitinkamo reagavimo veiksmų planus, pravedant reguliarius mokymus.

Tobulinti oro uostuose saugumą užtikrinančių tarnybų sąveiką, patikslinant jų kompetenciją, įgaliojimus, atsakomybę.

Policijos departamentui:

Policijos pajėgomis stiprinti viešąją tvarką Tarptautiniame Vilniaus oro uoste ir greta jo esančiose teritorijose, taip pat Tarptautiniame Palangos oro uoste.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 29.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas