Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas paneigė gandus apie neva “naikinamą” Seimo Etikos ir procedūrų komisiją

Šiandien į žiniasklaidoje pasirodė neoficialiomis žiniomis grindžiama informacija, neva LR politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso projektą rengianti darbo grupė, kuriai vadovauja Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, projekte siūlys panaikinti Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pabrėžė, kad kodekso projekte nesiūloma panaikinti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos. “Atvirkščiai, kodekso projekte numatytas šios ir kitų panašių institucijų stiprinimas ir įsteigimas ten, kur tokių komisijų dar nėra. Klausimas, ar panaikinti Seimo Etikos ir procedūrų komisiją iš viso nebuvo keliamas”, akcentavo A. Paulauskas. Pasak Seimo Pirmininko, tuo bus galima įsitikinti jau kitą savaitę, kai kodekso projektas bus oficialiai pateiktas Seimo valdybai ir pristatytas visuomenei.

Kodeksu siekiama sudaryti geresnes, nei dabar yra, teisines prielaidas politikų doroviniam principingumui ir sąžiningumui stiprinti, įgyvendinant konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, gerinant korupcijos prevenciją ir stiprinant piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis. Projekte numatoma Lietuvos politikų atsakomybė ir atskaitomybė prieš visuomenę ir nustatomi politikų profesinės etikos ir elgesio principai bei jais paremti reikalavimai, o taip pat atsakomybė už tų reikalavimų pažeidimus.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 28.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas