Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Lenkijos Seimo delegacija

Lapkričio 28 d. pranešimas VIR

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Lenkijos Seimo Užsienio reikalų komisijos Pirmininku Jerzy Jaskiernia (Jeržis Jaskiernia) ir jo vadovaujama delegacija.

Susitikimo metu buvo aptartas parlamentinis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas, Euroatlantinės integracijos procesai, tautinių mažumų problemos.

Artūras Paulauskas padėkojo lenkams už tvirtą paramą, Lietuvai siekiant narystės NATO. ,,Mūsų visuomenei paskutinė savaitė buvo itin džiugi – Lietuva gavo pakvietimą į NATO. Mes aukštai vertiname Lenkijos paramą ir tikimės, kad ji nesusilpnės prasidėjus naujam etapui – Vašingtono sutarties ratifikacijos procesui”, sakė Seimo Pirmininkas.

J.Jaskiernia pažymėjo, kad Lenkija perėjo integracijos į NATO kelią prieš keletą metų ir mielai pasidalintų su Lietuva patirtimi. ,,Mes ir toliau remsime jus, ir sieksime, kad Lietuva kuo greičiau taptų NATO nare”, sakė Lenkijos delegacijos vadovas.

Susitikimo dalyviai taip pat aptarė Lietuvos – Lenkijos dvišalius santykius. Artūras Paulauskas priminė Lenkijos Seimo atstovams, kad kai kurie dvišaliai ekonominiai infrastruktūriniai projektai Lenkijoje nėra pakankamai plėtojami.

,,Džiaugiuosi mūsų šalių efektyviu bendradarbiavimu, tačiau noriu priminti, kad Lenkija turėtų dėti daugiau pastangų, įgyvendindama bendrus Via Baltica, Rail Baltica, elektros energetikos sistemų sujungimo projektus”, pastebėjo Seimo Pirmininkas.

Kalbėdamas apie tautinių mažumų klausimus, Artūras Paulauskas pažymėjo, jog Lietuva stengiasi, kad Lietuvoje gyvenančios tautinės mažumos turėtų visas teises ir laisves, atitinkančias tarptautinius dokumentus. ,,Lietuva taip pat tikisi, kad bus atitinkamai užtikrintos mūsų tautiečių, gyvenančių kitose šalyse, teisės”, pabrėžė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 28.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas