Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. lapkričio 27 d. komiteto posėdis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-11-27

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1985

NUSPRĘSTA: 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui;

2. Pasiūlyti Vyriausybei išanalizuoti problemą dėl techninio personalo darbuotojų, dirbančių diplomatinėse atstovybėse, sutuoktinių socialinio draudimo, ir, esant būtinybei parengti įstatymo projektą.

SVARSTYTA: Turto arešto registro įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2070

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 52 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-2072

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2010

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 201(2) straipsniu ir 225 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2014

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir Teisės departamento pastaboms.

SVARSTYTA: Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2015

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 5,6, 14, 17, 23, 24, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1998

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir išvadoms.

SVARSTYTA: Akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA naudojamų patalpų ir valstybei priklausančių akcijų pardavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2064.

Svarstyti du alternatyvūs galimi sprendimai: atmesti projektą arba siūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui projektą tobulinti.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, keičiamo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį formuluojant taip:

“2. Šio įstatymo nustatyta tvarka įsigytų akcijų savininkai neturi teisės 6 8 metus nuo įsigijimo jas parduoti ar kitaip perleisti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims, taip akcijas įkeisti, laiduoti ar garantuoti jomis kitų asmenų prievolių įvykdymą.”

SVARSTYTA: Telekomunikacijų įstatymo 6, 24, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2091

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Telekomunikacijų įstatymo 8, 24, 52 ir 57 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2092

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 48 ir 198(2) straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 198(3) straipsniu įstatymo projektas IXP-2093

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Operatyvinės veiklos įstatymo 7, 10 ir 23 straipsnių pakeitimo bei 24 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2094

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas