Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. lapkričio 27 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių S.Lapėno, D.Teišerskytės ir P.Vilko (2002-11-14), J.Razmos (2002-11-18), K.D.Prunskienės (2002-11-25) ir S.Lapėno (2002-11-26) pasiūlymai Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo narių S.Lapėno, D.Teišerskytės ir P.Vilko (2002-11-14) pasiūlymui Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2): papildyti 23 straipsnio 5 dalį. ("už" balsavo - 3, "prieš" - 4, "susilaikė" - 4 komiteto nariai).

2. Seimo narys J.Razma, registruotus pasiūlymus (2002-11-18) Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2) - atsiėmė.

3. Seimo narės K.D.Prunskienės (2002-11-25) pasiūlymams Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2):

3.1. Pritarti pasiūlymui pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti:

“4. Kambarys (numeris) – apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar jų grupė ir apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma asmenims nuomotis kaip nedaloma visuma.” (bendru pritarimu).

3.2. Pritarti pasiūlymui pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti:

“15. Turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai.” (bendru pritarimu).

3.3. Seimo narė K.D.Prunskienė 3 ir 4 dalių pasiūlymus Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2) - atsiėmė.

4. Nepritarti Seimo nario S.Lapėno (2002-11-26) pasiūlymui Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2): papildyti 23 straipsnio 5 dalį. ("už" balsavo - 3, "prieš" - 4, "susilaikė" - 4 komiteto nariai).

 

2. SVARSTYTA:

2002-11-18 d. Seimo nario V.Stankevič pasiūlymas, 2002-11-26 d. Seimo narių O.Babonienės, P.Jakučionio, J.Korenkos pasiūlymai ir 2002-11-26 d. Seimo nario J.Razmos pasiūlymai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1792(4SP).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

 

3.SVARSTYTA:

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1791(A).

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (“už balsavo 5 , “prieš” - 4 , “susilaikė” - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Lapėnas.

 

4. Svarstyta:

Akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA naudojamų patalpų ir valstybei priklausančių akcijų pardavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2064.

NUSPRĘSTA:

1. Grąžinti įstatymo projektą tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą bei komiteto posėdžio metu išsakytas pastabas (“už” balsavo 5, “prieš” – 4 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcinių bendrovių įstatymo 20, 24, 27, 32 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2106 svarstymui.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo IXP-1716 Gr. svarstymui.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

 

7.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-12-02) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-12-02) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2021 ir Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2058 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas