Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas teiks Seimo valdybai politikų elgesio kodekso projektą

 

Lapkričio 27 d. praneđimas VIR

 

Lietuvos Laisvosios rinkos instituto (LLRI) tyrimas dar kartą patvirtina kuo skubesnę politikų elgesio ir etikos kodekso priėmimo būtinybę. Tokią nuomonę Seimo Pirmininkas išsakė susitikęs su Laisvosios rinkos instituto prezidentu Ugniumi Trumpa, pristačiusiu LLRI užsakymu atliktą sociologinį tyrimą, kaip visuomenė vertina politikų ir valdininkų etiką.

Tyrimo duomenimis, 41 proc. apklaustųjų politikų ir valdininkų etiką vertina nepatenkinamai, 9,5 proc. mano, jog valdžios atstovai "visiškai nesilaiko etikos normų". Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad net 72,3 proc. tyrime dalyvavusiųjų asmenų pritaria valdininkų/politikų etikos kodekso priėmimui, 70,4 proc. – nustatyti griežtus reikalavimus, neleidžiančius elgtis neetiškai.

Seimo Pirmininko A. Paulausko iniciatyva LR politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso projektas jau yra parengtas, kitą savaitę Seimo Pirmininkas pateiks šį projektą Seimo valdybai. A. Paulauskas pabrėžė, kad daugelis valstybių turi politikų elgesio taisykles. “Kai jų nėra, atsiveria erdvė interpretacijoms ir ginčams”, sakė Paulauskas.

Kodeksu siekiama sudaryti geresnes, nei dabar yra, teisines prielaidas politikų doroviniam principingumui ir sąžiningumui stiprinti, įgyvendinant konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, gerinant korupcijos prevenciją ir stiprinant piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis. Projekte numatoma Lietuvos politikų atsakomybė ir atskaitomybė prieš visuomenę ir nustatomi politikų profesinės etikos ir elgesio principai bei jais paremti reikalavimai, o taip pat atsakomybė už tų reikalavimų pažeidimus.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 11 27.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas