Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-27

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, lapkričio 27 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Įstatymo „Dėl Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu ratifikavimo“ projektas Nr. IXP – 2053, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Alvydas Medalinskas bei Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Teikiama ratifikuoti Konvencija priskiriama prie dvylikos universalių tarptautinių sutarčių, skirtų kovai su terorizmu. Ratifikuodama šią Konvenciją, Lietuvos Respublika prisidėtų prie tarptautinės bendrijos pastangų užkirsti kelią terorizmui ir kovoti su šiuo reiškiniu. Šiuo metu Konvencijos dalyvėmis yra 54 valstybės. Teikiamoje ratifikuoti Konvencijoje didelis dėmesys skiriamas tarptautiniam valstybių bendradarbiavimui, siekiant užkirsti kelią terorizmo finansavimui. Konvencija įpareigoja Šalis bendradarbiauti Konvencijoje nurodytų nusikaltimų prevencijos srityje, užtikrinti asmenų, įtariamų padarius Konvencijoje minimus nusikaltimus, baudžiamąjį persekiojimą bei ekstradiciją, teikti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl šių nusikaltimų. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui.

Antrasis darbotvarkės klausimas buvo skirtas Lietuvos stojimo į NATO protokolo pasirašymo ir ratifikavimo strategijai bei taktikai aptarti. Šio klausimo svarstymo metu taip pat dalyvavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Giedrius Čekuolis, Užsienio reikalų ministerijos Daugiašalių santykių departamento direktorius Rytis Paulauskas bei Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 27.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas