Lietuvos Respublikos Seimas

A. Saudargo komandiruotės į Briuselį 2002 m. lapkričio mėn. 13 –14 d. ataskaita

Šių metų lapkričio mėn. 13 –14 dienomis LR Seimo valdyba mane komandiravo į Briuselį (Belgija) dalyvauti konferencijoje “E- demokratija: iššūkiai parlamentams”. Tai jau penkotoji konferencija, sutelkianti Europos Sąjungos šalių narių bei šalių kandidačių parlamentų atstovus. Šią konferenciją sukvietė Belgijos Atstovų rūmų pirmininkas p. Hermann De Croo ir Belgijos Senato pirmininkas p. Armand De Decker. Jie abu pasakė kalbas.

Pagrindinė konferencijos tema buvo - nacionalinių parlamentų vaidmuo vystant savo šalyse elektroninę demokratiją bei elektroninę valdžią bei parlamentų bendradarbiavimo galimybės. Priimta Deklaracija. Priedų kopijas prašau perduoti LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui.

Prdedu:

 Programą;

 Dalyvių sąrašą;

 Baigiamąją deklaraciją;

 Pono H. De Croo kalbą;

 Pono A. De Decker kalbą:

 Pono L. Mandur pranešimą;

 Pono G. De Soete pranešimo santrauką.

Algirdas Saudargas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 27.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas