Lietuvos Respublikos Seimas

V. Matuzo komandiruotės į Danijos Karalystę 2002 11 03-06 d. ataskaita

2002 metų lapkričio 03-07 d. buvau išvykęs į Danijos karalystėje organizuotą konferenciją “Ateities bendradarbiavimas” (“Partnerships for the future”), kurioje buvo apibendrintos informacinės visuomenės pažangos Europos šalyse gairės.

Programa ir dalyviai:

Konferencijos dalyvių daugumą sudarė akademinė visuomenė iš įvairių Europos valstybių, pranešimus skaitė ES institucijų atstovai, ES valstybių vyriausybių ministrai, tarptautinių organizacijų, susijusių su informacinių technologijų plėtra, nariai.

Į konferencijos programą buvo įtraukti esminiai klausimai: elektroninės valdžios, E-demokratijos, informacinių technologijų ateities, e-verslo perspektyvų, informacinės visuomenės saugumo ir kt.

Naudingi pastebėjimai:

Konferencijoje dalyviai susipažino su 2003-2004 m. informacinės visuomenės technologijų programa. Pranešimuose buvo akcentuojama elektroninės Europos perspektyvos svarba; informacinių technologijų iniciatyvų, susijusių su Europos Sąjungos bei valstybių - kandidačių politika, reikšmė; aptartos valstybių galimybės inicijuoti naujus informacinės visuomenės projektus.

Ypatingas dėmesys skirtas valstybių vyriausybių administracinių gebėjimų aptarimui. Konferencijoje buvo akcentuota “2010 m. e-vyriausybės: nuo utopijos iki įgyvendinimo” idėja. Pastebėta, kad informacinių technologijų iniciatyvų realus įgyvendinimas didžia dalimi priklauso nuo vyriausybių pajėgumų bei numatytų strateginių planų šioje srityje.

Konferencijoje pažymėta, kad ateityje svarbiausius šalių pažangos veiksnius įtakos vis platesnis informacinių technologijų paplitimas ir naujų biotechnologijų pritaikymai. Besitęsiantis informacinių technologijų, biotechnologijų, nanotechnologijų susiliejimas artimoje ateityje stipriai padidins investicijas į aukštąsiais technologijas, o tai, savo ruožtu, spartins tolimesnį technologijų vystymąsi Europos šalyse.

Apibendrinant galima teigti, kad dalyvavimas konferencijoje buvo naudingas politinio pažinimo prasme mūsų informacinės visuomenės integracinės politikos propagavimui bei plėtojimui.

Išsamesnę informaciją rasite adresu: http://2002.istevent.cec.eu.int/

Pridedama.

E-Europa 2002 programa (eEurope 2002: Creating an EU framework for the exploitation of public sector information).

Pagarbiai,

Vitas Matuzas
Naujausi pakeitimai - 2002 11 27.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas