Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-27 d. posėdis

1. LR Seimo rezoliucijos "Dėl 2003, 2004 ir 2005 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių projektas IXP-1942(2).

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam rezoliucijos projektui, kuris parengtas įvertinus Vyriausybės antrajam svarstymui teikiamą Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą: prognozuojamos 2003 m. nacionalinio biudžeto pajamos padidintos 108 mln. Lt (valstybės biudžeto - 82 mln. Lt, savivaldybių biudžetų - 26 mln. Lt), 2003 m. prognozuojami valstybės biudžeto asignavimai padidinti 82 mln. Lt.

2. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1845.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

3. Pasiūlymų Lietuvos Respublikos Valstybės skolos įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1834(2) svarstymas.

Seimo nario A.Butkevičiaus pasiūlymai Valstybės skolos įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1834(2).

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

4. Pasiūlymų akcizų įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2065.

Seimo narių G.Kniukštos ir G.Mikolaičio pasiūlymai Akcizų įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2065.

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

5. Azartinių lošimų įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1262.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad priėmus siūlomą pataisą, gali turėti įtakos legalių lošimo namų lankytojų skaičiui ir nelegalių lošimo namų veiklai, įstatymo projektą (Nr. IXP-1262) atmesti.

6. Azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1470.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr.IXP-1470(2)

7. Azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1879.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui (Nr. IXP-1879(2)

8. Socialinės apsaugos pagrindų įstatymo projektas IXP-2024.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

9. Darbo užmokesčio indeksavimo įstatymo projektas IXP-2025.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

10. Valstybės tarnybos įstatymo 9, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2032.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui išplėsti 22 straipsnio 3 dalį, įrašant papildomai: ”visus vidaus auditorius”.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 27.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas