Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. lapkričio 25 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2002 11 25 d.

1.SVARSTYTA: Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2043 (TTK papildomas).

NUSPRĘSTA: Atmesti įstatymo projektą, nes kai kurios šio įstatymo projektu keičiamos ir pildomos nuostatos gali sukelti prielaidas korupcijai pasireikšti.

2.SVARSTYTA: Visuomeninių organizacijų įstatymo projektas IXP-1764 (TTK pagrindinis) ir Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1757.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti sujungiant Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Visuomeninių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektus ( IXP-1757 ir IXP-1764).

Rengiant sujungtą variantą įvertinti ir atsižvelgti į išvadoje pateiktus pastabas bei komiteto siūlymus:

.1. Projekte turėtų būti nustatyta ne pelno organizacijų teisė vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, susijusią su įstatuose nustatytais veiklos tikslais.

2.2. Pelnas gali būti naudojamas tik įstatuose nustatytiems veiklos tikslams ir negali būti skiriamas nariams, organų nariams.

2.3. Projekte turėtų būti nustatyti draudimai ne pelno organizacijoms (projekto IXP-1757 3 str. 3 d., projekto IXP-1764 8 str.3 d.).

2.4. Nustatyti ne pelno organizacijoms pelno mokestį.

3. Padaryti pertrauką Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto bei Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymo svarstyme, kad šiuose įstatymuose būtų nustatyti vienodi ribojimai (pelno mokestis) ūkinei komercinei veiklai ir parengti Pelno mokesčio įstatymo pataisas.

 

3.SVARSTYTA: Seimo nutarimo “ Dėl Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos patvirtinimo “ projektas IXP-781(2)( TTK papildomas, pagr..NSGK)

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti projektui, atsižvelgiant į komitete išsakytas bei Seimo Teisės departamento pastabas.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 26.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas