Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-11-15

2002 m. lapkričio 15 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį į Skuodo savivaldybę. Pirmasis susitikimas įvyko Skuodo savivaldybės patalpose su meru ir kitais savivaldybės darbuotojais. Meras L.Žukauskas trumpai supažindino ir aptarė su Socialinių reikalų ir darbo komiteto atstovais pagrindines Skuodo rajono problemas, o būtent, bedarbystės (dauguma rajono gyventojų verčiasi iš savo ūkio, dalis važinėja dirbti į Mažeikius, Klaipėdą), finansavimo sumažėjimo (pvz. medicinos sričiai), žemės ūkio, savivaldybių biudžetų pajamų formavimo metodikos netobulumo. Taip pat meras paminėjo ir tas sritis, kuriomis savivaldybės didžiuojasi, pavyzdžiui rajone vystomos Lietuvai kol kas retos žemės ūkio šakos: auginamos braškės, serbentai. Uogos skinamos mechanizuotai, o tolimesniam jų perdirbimui naudojama atitinkanti Europinius standartus šaldymo įranga. Kai kurie rajono gyventojai verčiasi nutrijų, stručių auginimu. Skuode yra vienintelė Lietuvoje virvių pynimo įmonė.

Komitetas aplankė Skuodo vaikų darželio specialaus poreikio ugdymo grupes, Ylakių senelių globos namus, Barstyčių vaikų globos namus-darželį.

Barstyčių vaikų globos namuose įvyko komiteto narių susitikimas su Skuodo rajono seniūnijų seniūnais, socialinių įstaigų vedėjais ir darbuotojais. Komiteto pirmininkas A. Sysas papasakojo susirinkusiems apie 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto svarstymą komiteto ir plenariniame posėdžiuose. Informavo, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. bus padidintas neapmokestinamas minimumas, bus padidintos pačios mažiausias senatvės ir invalidumo pensijos. Komiteto pirmininkas supažindino susirinkusius su Pensijų sistemos reformos projekto svarstymo eiga, taip pat pažymėjo, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigalios naujas Darbo kodeksas, kurį ruošiant daug prisidėjo ir Socialinių reikalų ir darbo komitetas. A. Sysas paaiškino, kad svarstant įstatymų projektus komitete dažnai pasigendama piliečių reakcijos ir pasiūlymų šiems projektams, todėl pakvietė aktyviau dalyvauti svarstant įstatymus, ką ir numato Seimo Statutas.

Antroje susitikimo dalyje komiteto nariai atsakė į klausimus. Šių klausimų išdavoje buvo nuspręsta sekančiame komiteto posėdyje aptarti socialinių paslaugų teikimo reformos įgyvendinimo priemonių vykdymą, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos ir socialinių paslaugų teikimų poreikio savivaldybėse ryšį. Buvo nuspręsta kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl informacijos apie socialinių paslaugų teikimo reformos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 171 "Dėl socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos patvirtinimo".

Komiteto padėjėja

R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2002 11 21.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas