Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-11-20

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1845. Šiuo įstatymo projektu siekiama atstatyti socialinį teisingumą ir panaikinti šiuo metu egzistuojančias lygiaverčių grandžių darbo apmokėjimo disproporcijas, t.y. nustatyti, kad nuo 2002 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams, kaip ir prokuratūros pareigūnams, netaikomos Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos, ir darbo užmokesčio mažinimas nutraukiamas. Komitetas bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti, nes būtų pažeista darbo apmokėjimo reglamentavimo sistema, pagal kurią viešojo administravimo valstybės tarnautojų darbo užmokestį reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, o kitų pareigūnų - keičiamas įstatymas; keičiamame įstatyme nustatytas valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo darbo užmokesčio dydis (su priedais ir priemokomis) yra pakankamas - gali būti 7503 Lt (pavaduotojo - 6675 Lt).

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1987. Šio įstatymo projekto tikslas suderinti Administracinių ginčų komisijų įstatymo nuostatas su Valstybės tarnybos įstatymu. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Trečiu darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1988. Bendru sutarimu komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą atsisakant projekto 1 straipsnio ir 2 straipsnio 1 dalies.

Ketvirtu darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2010. Šio įstatymo projekto tikslas - nustatyti Konstitucinio Teismo teisėjams ilgesnes kasmetines apmokamas atostogas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymą suderinti su Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nauja redakcija bei su Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymu. Bendru sutarimu buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Socialinių reikalų ir darbo komiteto patobulintam įstatymo projektui, kuriame siūloma nekeisti Konstitucinio Teismo teisėjų atostogų trukmės.

Komitetas apsvarstė Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 13, 19 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1969. Komitetas pasiūlė pagrindiniam komitetui iš esmės pritarti įstatymo projektui ir jį patobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento bei Socialinių reikalų ir darbo komiteto pastabas.

Šeštu ir septintu klausimais komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2066 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 3, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2067. Šių įstatymų projektų tikslas - atidėti valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo funkcijos perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai terminą. Nutarta bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintiems projektams.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 21.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas