Lietuvos Respublikos Seimas

A. Poplavskio komandiruotės į Čekijos Respubliką 2002 10 6-12 d. ataskaita

Seimo valdybos sprendimu š.m. spalio 7-11 d.d. buvau komandiruotas į Čekijos Respublikos Pilzeno miestą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje-seminare "Senieji ekologiniai pavojai ir kroviniai".

Konferencijoje-seminare dalyvavau 3 asmenų delegacijos iš Lietuvos sudėtyje. Į delegacijos sudėti, išskyrus mane, įėjo Jungtinių tautų Lietuvos skyriaus atstovė Lina Jankauskienė ir Lietuvos Aplinkos ministerijos vyr. specialistė Danutė Bagdonavičienė. Seminare taip pat dalyvavo atstovai iš Baltarusijos, Bulgarijos, Latvijos, Rumunijos, Ukrainos.

Seminaro metu buvo nagrinėjami klausimai dėl ilgalaikio ekologinio teršalų laikymo, sandėliavimo ir šalinimo.

Išklausyti pranešimai apie ekologinę padėtį seminare dalyvaujančių atstovų šalyse.

Kartu su Aplinkos ministerijos atstove paruošėme pranešimą apie ekologinę padėtį Lietuvoje.

Vietoje susipažinome su pavojingų gamtos aplinkai senų atliekų sandėliavimu ir renovacija Čekijos Respublikoje.

Seminaro metu buvo surengti du išvažiuojamieji posėdžiai, kurių tikslas buvo susipažinti vietoje su tuo, kaip Čekijos Respublikoje yra sprendžiama pavojingų atliekų sandėliavimo ir renovacijos problema.

Seminaro metu turėjome galimybę pasidalinti patirtimi su seminaro dalyviais - kitų šalių specialistais, susipažinti su kaimyninių šalių ekologine padėtimi bei užmegsti dalykinius kontaktus ir numatyti tolimesnį bendradarbiavimą ekologijos srityje su įvairių šalių atstovais.

Lietuvos Respublikos

Seimo narys Aleksander Poplavski
Naujausi pakeitimai - 2002 11 21.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ČEKIJA

LR Seimas