Lietuvos Respublikos Seimas

2002 11 18 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Nuspręsta bendru sutarimu pritarti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2034 ES, siūlant pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

Po svarstymo nuspręsta pritarti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2043 su išlygomis: siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į pateiktą Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą bei nepritarti projekto 16 straipsnio pakeitimui ir papildymui ir siūlyti palikti šio straipsnio galiojančią redakciją.

Ilona Drulytė, Respublikos mitybos centro, Geriamojo vandens skyriaus vedėja ir Kęstutis Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Hidrogeologijos skyriaus vedėjas informavo komitetą apie gyventojų, vartojančių šachtinių šulinių vandenį, aprūpinimo saugiu geriamuoju vandeniu programos parengimą bei įgyvendinimą. Pranešėjai pabrėžė, kad apsinuodijimų nitratais ir nitritais problema Lietuvoje labai aktuali. Siekiant to išvengti, 2002 m. gegužės 30 d. patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriame numatyta, kad visuomenės sveikatos centrai apskrityse atliktų šulinių, kurių vandenį vartoja nėščiosios ir kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, tyrimus bei informuotų vartotojus apie vandens kokybę, paruošimo būdus, galima poveikį sveikatai. Valstybinės aplinkos sveikatinimo veiksmų programos projektas 2003-2006 m., turėtų būti patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, taip pat numato priemones gyventojų vartojančių šulinių vandenį, problemoms spręsti. Taip pat paminėtina, kad iki 2015 m., Lietuva kaip Europos sąjungos narė, vykdydama direktyvos 2000/60/EB reikalavimus, turės pasiekti, kad jos gyventojai vartotų tik geros kokybės vandenį. Šios problemos sprendimas jau suformuluotas ir 2002 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritartoje "Požeminio vandens naudojimo ir apsaugos 2002-2010 metų strategijoje" ir Lietuvos Respublikos bendrame plane. Strategijos įgyvendinimo priemonėse yra numatyta ištirti galimybes aprūpinti kaimo tipo gyvenvietes geros kokybės geriamuoju vandeniu ir yra numatytos atsakingos institucijos. Laikantis terminų, numatytų strategijoje, kaimo gyventojai turėtų vartoti geros kokybė geriamą vandenį jau 2010 metais. Diskusijoje taip pat dalyvavo aplinkos, sveikatos ministerijų atstovai.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 21.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas