Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. lapkričio 20 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių S.Lapėno, D.Teišerskytės bei P.Vilko (2002-11-14) ir J.Razmos (2002-11-18) pasiūlymai Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1653(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlymų svarstyme daryti pertrauką.

2.SVARSTYTA:

Nacionaliniam saugumui strategiškai svarbių įmonių valdymo įstatymo projektas IXP-1921.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui atmesti įstatymo projektą, atsižvelgiant į tai, kad šio įstatymo projekto nuostatos yra perteklinės, nes Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas IX-1132 nustato strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių valstybės valdymo sprendžiamąją galią.

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

Ūkininko įstatymo projektas IXP-1950.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti įstatymo projektą Kaimo reikalų komitetui (pagrindiniam) patobulinti, atsižvelgus į Seimo Teisės departamento pastabas bei pateiktus pasiūlymus ir patikslinti:

- 2 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į tai, kad šeima remiasi jungtine nuosavybės forma, nesiejant to su vienu asmeniu;

- 4 straipsnio 2 dalį, įskaitant į pajamas tai , kas sunaudojama savo ūkio reikmėms;

- 4 straipsnio 3 dalį, numatant pereinamąjį laikotarpį, nuo kada taikyti ūkininkams profesinio pasirengimo reikalavimus;

- 9 straipsnio nuostatą dėl ūkininko išregistravimo, kadangi jis gali turėti kreditinių įsiskolinimų kitiems ūkio subjektams.

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

4. Svarstyta:

Gamtinių dujų įstatymo, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo ir 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2042.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

5. Svarstyta:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 99(4), 224, 235(1), 236 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2044.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

6.SVARSTYTA:

Šilumos ūkio įstatymo projektas IXP-1592(2).

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA naudojamų patalpų ir valstybei priklausančių akcijų pardavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2064 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2021 svarstymui.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2058 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl individualių įmonių veiklos sąlygų gerinimo" projekto IXP-2075 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šimkų.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas