Lietuvos Respublikos Seimas

2002-11-20 d. posėdis

1. Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1607.

Nuspręsta:

Pritarta patobulintam įstatymo projektui.

2. Mokesčių administravimo įstatymo 14, 16, 17, 18, 39' ir 56 straipsnių pakeitimo, 32 54 ir 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2,7,22,27 ir 29 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo 6, straipsniu projektas IXP-1961.

Nuspręsta:

Pritarta patobulintam įstatymo projektui.

3. Akcizų įstatymo 36 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2065.

Nuspręsta:

Pritarta patobulintam įstatymo projektui.

4. Pritarta Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2069, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1,2,34,36,37(1),38,42,43,44,45,46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2066, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 3,5,6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-2067, Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2070, Sveikatos draudimo įstatymo 7,17,18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2071, Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 52 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-2072 su pasiūlymu numatant įsigaliojimo datą nuo 2004 m. sausio 1 d., o ne 2004 m. vasario 1 d.

5. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1985.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

6. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1986.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Akcizų įstatymo 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2062 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo projektui IXP-798A - kuratoriai V.Saulis A.Plokšto K.Glaveckas /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 20.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas