Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. lapkričio 18 d. komiteto posėdis

Komiteto posėdis 2002 lapkričio 18 d.

Komitetas apsvarstćs Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1987 nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas apsvarstęs Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1988 nusprendė balsų dauguma siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į komiteto siūlymą nekeisti teismo pavadinimo, o palikti tik pakeitimus, susijusius su Vyriausiąja administracinių ginčų komisija ( t.y. palikti tik projekto 2 str.).

Komitetas apsvarstęs Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1929 nusprendė bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams toobulinti, atsižvelgiant į komitete išsakytas pastabas.

Komitetas pažymėjo, kad įstatymo projekte nėra atskleistas sąvokų kaip kompetetinga vadovybė, kitose sakralinėse vietose, kitos tolygios religinės organizacijos, karitatyvinė veikla bei kt. turinys. Be to, naujoje įstatymo projekto redakcijoje siūlytina viename straipsnyje apibrėžti sąvokas, kad būtų lengviau ir paprasčiau taikyti įstatymą.

4 str. bei visame įstatymo projekto turinyje siūlytina atsisakyti nuostatos dėl religinių centrų, kadangi nei Konstitucijoje, nei Civilinio kodekso 2,37 straipsnio nuostatos nėra numatyti religinės bendruomenės ir bendrijos, be to, ne visos religinės bendruomenės turi centrus, todėl nuostata dėl religinių centrų gali būti vertinama kaip diskriminacinė.

Komitetas apsvartsęs Ųkininko įstatymą IXP-1950 bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 18.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas